Användarvillkor

Platsanvändning

Platsanvändningöverenskommelse

Genom att använda denna plats och/eller att nedladda något material, instämmer du för att vara destinerad vid denna överenskommelse. Denna överenskommelse applicerar till dig och, om du använder denna webbplats på din vägnar för klient` s, till dig och alla dina klienter. Vi reserverar rakt till ändringen denna överenskommelse när som helst utan ytterligare meddelande. Vi reserverar rakt till uppdateringen och/eller ändrar vår prissättningstruktur som behövt inkludera, men inte begränsat till ändringar som baseras på vår gemenskap, tenderar bildspråkdatabas eller marknaden. Ditt bruk av platsen ska vara ämnet till den aktuellaste versionen som på den tiden postas på platsen av ditt bruk. Genom att använda denna plats eller att nedladda, att ladda upp eller att använda något massmedia som listas under det Dreamstime.com området, instämmer du för att vara destinerad vid denna överenskommelse. Bör, du att ogilla med något som här påstås, behar avbryter ditt bruk av platsen och raderar alla data du att ha nedladdat. Var Dreamstime har givit dig med en översättning av versionen för det engelska språket av sidan eller funktionsdugligheter för plats` s, då instämmer du att översättningen ges för din bekvämlighet endast och att versionerna för det engelska språket av uttrycken ska reglera ditt förhållande med Dreamstime. Om det finns någon motsättning mellan versionen för det engelska språket och dess översättning i ett olikt språk, då ska versionen för det engelska språket ta prioritet.

Bruk av denna plats

Denna plats ägas och fungeras av Dreamstime. Alla massmedia, ljudsignal- och videomaterial och släkta informativa material i något medel förutsatt att av Dreamstime här nedan, inklusive släkt text, överskrifter eller information ( kollektivt sett till som Media) ägas av Dreamstime och av våra massmediafamiljeförsörjare ( Contributors) , medlemmar av vår gemenskap. Allt massmedia skyddas av lagar för USA och för internationell copyright.

Denna plats innehåller båda massmedia som visar en synlig vattenstämpel ( Watermarked Media) och massmedia som inte innehåller en synlig vattenstämpel ( Icke-Watermarked Media). Dreamstime låter dig söka för, beskåda och använda Watermarked massmedia endast som tillåtet under. Om du har registrerat för ett Dreamstime konto, och Dreamstime har godkänt din registrering, kan du vara i stånd till att ta fram Icke-Watermarked massmedia, som ska användas endast som tillåtet under. Dreamstime reserverar rakt till upphäva ditt bemyndigande att beskåda, nedladda och använda massmedia och informationen som är tillgängliga på detta platsen när som helst, och du instämmer omedelbart för att avbryta ditt sådant bruk på skriftligt meddelande från Dreamstime. Alla rätter som beviljas inte specifikt under denna överenskommelse, reserveras till Dreamstime. Dessutom låter hämtar vi inte bruket av automatiserad programvara eller andra krypande tekniker för att söka vår webbplats och/eller massmedia eller släkt information.

Dreamstime kan omedelbart upphäva alla licenser som utan föregående meddelande beviljas till dig, om du missar för att uppfylla med någon bestämmelse av denna överenskommelse. Om en licens upphävas, instämmer du omedelbart för att stoppa att använda denna plats, och massmedia, att ta bort allt massmedia och alla kopior från allt massmedia och att förstöra all annat kopierar. Ditt bruk av denna plats och något massmedia ska uppfylla med all tillämpbar lag. Dreamstime kan begränsa eller ta bort ditt tillträde till denna plats när som helst, eller begränsa eller ta bort bruket av något massmedia för någon anledning och kan byta ut massmedia med ett annat massmedia, och du instämmer omedelbart för att avbryta allt bruk av massmedia på meddelande från Dreamstime.

Trots våra bästa försök att ge exakt information, kan denna plats innehålla tekniska eller andra fel, felaktigheter eller typografiska fel. Dessutom kan denna plats och något massmedia inkludera historically och culturally viktigt massmedia och smsa som kan innehålla ämnen, som reflekterar de sociala inställningarna och omständigheterna av en särskilt tid eller läge. Du bör vara medveten att ditt sökande kan visa resultat som innehåller innehållet, som kan verka olämpligt till dess sammanhang, eller smsar som kunde vara potentiellt offensiv. Du är endast ansvarig för att bestämma huruvida ditt bruk av något massmedia kräver samtycket av någon tredje part eller licensen av några extra rätter, och du bör inte lita endast på informationen förutsatt att av Dreamstime eller dess medlemmar. Om du är osäker, är huruvida extra tredje parträtter nödvändiga för ditt bruk, är du ansvarig för att konsultera med kompetenta rättledningprofessionell eller lagliga lägerledare.

Dreamstime gör rimliga försök att uppfylla med och lösa alla frågor angående potentiella copyrighter och varumärken som är tillgängliga på USA och den internationella marknaden. Medan ansvaret för det laddade upp massmedia är helt på sidan för bidragsgivare` s, gör hon som är personen, som rymmer alla copyrighter över det sända innehållet, oss vår bästa att identifiera och lösa några copyright-- eller varumärkesöverträdelser.

Om du har funnit en mapp som föreställer en sådan överträdelse, behaga meddelar oss, i beställning att vi kan ta de lämpliga måtten.

Barn

Barn ( personer under åldern av 18) var inte valbar att använda denna unsupervised plats, och vi frågar att barn inte registrerar för ett konto eller sänder någon personlig information till oss. Genom att använda denna unsupervised plats och/eller att registrera för ett konto garanterar du att du är 18 äldre år som är myndiga eller.

Tack till personer, kritiska anmärkningar och garantier

Tack till personer, kritiska anmärkningar och garantier

Genom att använda websiten eller någon annan av vår service, bekräftar föreställer garanterar du därmed affirmatively, och sanningen och exaktheten av varje av följande meddelanden:

a. Dreamstime ger tillträde till en online-tjänst som består av information, och material som skapas och postas av dig och andra användare.

b. Massmedia på websiten, som är tillgänglig för licens, lagras på serveror för Dreamstime ` s på riktningen av användare för Dreamstime ` s.

c. Någon ändring av massmedia som laddas upp av användare för Dreamstime ` s, liksom tillägget av en Dreamstime vattenstämpel, utförs av en automatiserad process. Därmed som bidragsgivaren är medveten att sådana ändringar ska äga rum automatiskt på, ladda upp, bidragsgivaren ska anses partiansvariga för sådan automatisk ändring och ska vara ansett &ldquoen; author” av sådant automatiskt ändrat massmedia. Dreamstime är inte ansvarig för ändringar som uppstår till massmedia som delen av dess automatiska utnämningprocess.

d. Någon granskning av laddat upp massmedia som kan utföras av Dreamstime, för framställning av sådant massmedia tillgängligt till allmänheten är hastig och endast ämnas för att identifiera omedelbart tydliga kränkningar av dessa uttryck. Därmed, och trots någon sådan port som håller, ska ladda upp för bidragsgivare massmedia anses partiet på vars riktning att massmedia bor på serveror för Dreamstime ` s.

e. Dreamstime har aldrig riktat och aldrig ska rikta, dess användare som laddar upp massmedia som kränker på någon rätt som tillhör en tredje part. När du laddar upp massmedia, som kränker på tredje parträtter, utgör en direkt och materiell kränkning av dessa uttryckliga uttryck och ska betvinga det ladda upp kontot för bidragsgivare` s till upphängning och/eller avslutningen, var lämpligt.

f. Dreamstime antar korrekt, att ladda upp för bidragsgivare massmedia är de endast ensamrätterna för hållaren allra till det massmedia, utom, var massmedia bara uthärdar någon tydlig indikering till motsatsen, liksom en synlig privat markering som identifierar en person annan än bidragsgivaren som ensamrätthållaren.

g. Var massmedia har ingen tydlig privat markering som indikerar en exklusiv ägare, kan Dreamstime inte anses för att ha faktisk kunskap som massmedia kränker på några rätter för tredje part` s.

h. I att samla licensavgifter på vägnar av bidragsgivare och att behålla en del av de licensavgifter, härleder Dreamstime inte en direkt finansiell fördel från något särskilt massmedia. Kommer den direkta finansiella fördelen för Dreamstime ` s endast från att fungera dess Website, som låter bidragsgivare marknadsföra deras massmedia till potentiella licensköpare. Bidragsgivare är de enda partierna som mottar en direkt finansiell fördel från deras skapelse och ladda upp av massmedia för att licensera av användare för Dreamstime ` s.

i. Dreamstime har ingen rätt eller kapacitet att kontrollera aktiviteterna av bidragsgivare som skapar och laddar upp massmedia till websiten. I händelsen, som en bidragsgivare kränker på rätter för tredje part` ett s, genom att skapa eller att ladda upp massmedia, är den bidragsgivare det endast ansvariga partiet för sådan överträdelse, och Dreamstime har ingen kontroll över sådan aktivitet.

j. Frånsett identifiera en tydlig privat markering i har massmedia, som indikerar en exklusiv ägare, Dreamstime ingen annan kapacitet att bestämma huruvida rätterna som är appurtenant till särskilt massmedia, kan tillhöra ett parti annan än den ladda upp bidragsgivaren. Som dess endast annat hjälpmedel av att identifiera massmedia, som kan kränka på rätter för tredje part` ett s, litar Dreamstime helt på riktigt framlade meddelanden från tredje part som fordrar att deras rätter har överträdts.

k. Var du är etablerad inom den europeiska unionen, kvalificerar sig du, som en beskattningsbar person för mervärdeskatt ämnar, och du ska ge Dreamstime med något dokumentärt tecken till denna effekt på begäran ( mervärdeskatt number). I händelsen, att sådant dokumentärt tecken inte ges, accepterar du att Dreamstime ska tillfoga den tillämpbara mervärdeskatten av ditt EU-land till priset av service.

Bruk av Watermarked massmedia - använda massmedia för comping

Massmedia inkluderar utan begränsning alla digitala bilder, ljudsignal, audivisuella, videoarbeten och någon släkt text- information ( inklusive överskrifter och credits). Massmedia inkluderar synligt eller elektroniskt watermarked och förminskande upplösningsmassmedia ( Icke-Watermarked eller Watermarked Media) eller icke-watermarked massmedia ( för högre upplösning; Icke-Watermarked Media).

Villkorligt på din överensstämmelse med denna överenskommelse, Dreamstime beviljar dig en inskränkt licens att nedladda Watermarked massmedia endast för utvärdering/som huruvida comping dig önskaen för att inhandla en licens till detWatermarked massmedia enligt de standarda uttrycken och villkoren som är tillämpbara till ditt bruk. Du kan inte använda Watermarked massmedia i några sista material som är utdelade inom ditt företag, eller några utdelade material förutom ditt företag eller till allmänheten eller i direktanslutet eller annat elektroniskt fördelningssystem. Du kan inte ändra, förändra, eller ta bort någon synlig eller elektronisk vattenstämpel eller demontera, omvänd tekniker eller decompile något massmedia. Bortsett från begränsat detta, beviljar den inre provningen och prövkopiabruk, Dreamstime dig inga andra rätter, och du kan inte fördela, sublicense eller göra tillgängligt för bruk eller fördelning något Watermarked massmedia.

Registrering för ett konto

Registrering för ett Dreamstime konto

Att erhålla tillträde till vårt massmedia såväl som för att ladda upp något massmedia måste du applicera för ett Dreamstime konto, och du instämmer för att ge färdig, riktig och exakt information. Dreamstime reserverar endast omdöme över huruvida för att bevilja dig ett konto, och du instämmer för att ta fram de behöriga avsnitten av webbplatsen och ditt konto, endast genom att använda det kontoinloggningen och lösenordet som levereras till dig av Dreamstime. Genom att skapa ett konto eller annars att använda vår website, visar du ditt godtagande av dessa uttryck och av vårt Sekretesspolicy, vilket inkorporeras häri av denna referens.

Du är ansvarig för att underhålla tystnadsplikten av ditt kontonummer, och/eller lösenordet, om tillämplig och du ska inte fördela denna information om tillträde eller ska låta andra använda denna information om tillträde för att få tillträde till denna plats. Du instämmer för att ta rimliga moment för att förhindra andra från att erhålla din information om tillträde och för att meddela Dreamstime av något obehörigt tillträde eller för att behöva uppdatera eller ta bort tillträde för några av dina anställda eller medel. Du ska vara ansvarig för betalning för allt massmedia som nedladdas av andra som använder ditt konto, med eller utan din tillåtelse eller kunskap före tiden att du meddelar Dreamstime av något obehörigt bruk. Du instämmer att du inte ska få några rätter av bruk, äganderätten eller bailmenten som ett resultat av att använda någon Dreamstime konto eller webbplats eller släkt service.

När som helst kan du be ditt kontotillträde för att vara inskränkt, men Dreamstime reserverar rakt till fördröjningen din förfrågan, tills alla krav av denna överenskommelse möts. Endast räkenskapen utan någon aktivitet släkt servicen eller produkterna för plats` s, kan permanent tas bort. Räkenskapen med aktivitet ska blockeras och ska arkiveras på våra serveror för ytterligare referens. Tillträde till dessa räkenskap begränsas och ges endast till en del av den Dreamstime admin personalen, för lagliga avsikter.

Når de har fått, förpackar krediteringar, eller abonnemanget, kan du nedladda massmedia genom att använda olika licenser som är tillgängliga på vår plats. Dessa licenser tilldelas till kontoägaren ( person eller organization). Denna är enperson licens och kan användas endast av kontoägaren eller hans anställd, for företags`en s egna projekt eller klienter och kan inte överföras till ett annat parti. Om massmedia ska användas av mer anställda, därefter Obegränsad fördjupad licens ( U-EL) krävs.

Inga av vårt massmedia kan återförsäljas eller omfördelas på något sätt eller göras tillgängliga för omfördelning eller återförsäljning av en tredje part utan separat skriftligt samtycke för Dreamstime ` s.

Om det behövs kan du inhandla massmedia på vägnar av en tredje part, liksom din klient, organisation, arbetsgivare, Etc. Please indikerar på Min nedladdningsida det fulla namnet av någon tredje part på vars vägnar har du inhandlat ett särskilt stycke av massmedia, genom att klicka sammanlänkningen för ` för `-klientnamnet i raden för det stycke av massmedia, som ska fördjupa automatiskt den inhandlade licensen för det massmedia till den indikerade tredje part. För undvikandet av tvivel kan varje individuell massmedialicens endast fördjupas till en tredjedel parti. Bör du önskar att använda ett stycke av massmedia för mer än en tredjedel parti, måste du inhandla en separat licens för varje tredje part och tilldela varje licens till den designerade tredje part enligt ovan. Genom att designera en tredje part för något massmedia, licensera att du köpet, dig föreställer och garanterar därmed affirmatively den ( i) sådan tredje part har instämt för att vara destinerad vid denna överenskommelse; och ( ii) du är fullständigt ansvarig för några reklamationer som kan uppstå från sådant bruk för tredje part` s av massmedia. Om du kräver någon ytterligare information om massmedia som licenserar på vägnar av tredje part, behaga tvekar inte till kontakta oss.

Royalty-fritt begrepp

Royalty-fri licens - information om begrepp

Vilket Royalty-fria hjälpmedel är att du betalar för massmedia endast en gång och därefter du kan använda det så många gånger, som du gillar, med precis några begränsningar.  Med andra ord, finns det inga licensavgifter utom den initiala avgiften och några andra royaltyer som ska betalas utom de som är inklusive i   initialkostnad. Du är tillåten att använda bilden för ett obegränsat nummer av kopior som skrivs ut och/eller som är elektroniskt. Denna licens beviljas i perpetuity, och den är över hela världen giltig.

Denfria licensen beviljas ENDAST för detwatermarked massmedia som du köper genom att använda nedladdningknappen; alla andra versioner ( små watermarked och icke-watermarked tumnaglar som är synliga på den offentliga siteʞn; tas copyright på helt. De fria mapparna som nedladdas från det fria fotoavsnittet, kan användas i kommersiella projekt under vårt

De fria mapparna som nedladdas från det fria fotoavsnittet, kan användas i kommersiella projekt under vårt inskränkt royalty frigör ( RF-LL) licens och enligt våra uttryck och villkor. Denna är enperson licens och är fallen för dig som en formgivare, din arbetsgivare ( client) eller några använda personer.

Royalty-fri licens för att använda vårt massmedia

Fri licens för royalty av bruk av Icke-Watermarked massmedia och begränsningar

Massmedia med hög upplösning som du nedladdar under den vanliga royaltyn fri ( RF) licensen kan vara van vid gör konsttryck, för att illustrera och visuellt förhöja websitesidor och titelrader, tidskriftsidor och artiklar, tidningar, böcker, ebooks och häften, bok-/ebookräkningar, reklamblad, bloggartiklar, informationsblad, dokumentärer och filmer, applikationprogramvara ( apps) , sociala massmediastolpar, ljudsignal och videoproduktioner liksom reklamfilmer, TV-program, radioprogram, levande kapaciteter, podcasts och något annat befordrings- material för advertizing och, i endera utskrivavet eller elektroniskt massmedia, så länge som objektet, som massmedia visas i, inte säger emot några av begränsningarna under. Listan är inte uttömmande och, om du har någon osäkerhet angående bruket av massmedia i en korrekt väg att behaga att använda för emailservice kontaktform.

Rengöringsdukmallar, hälsningkort, vykort, ringtones planlade speciellt till salu liknande tryck-på-begäran service, kanfas, t-skjortor, rånar, kalendrar, vykort, musblock, eller några andra objekt som inkorporerar massmedia i ett nödvändigt sätt, påtänkt för att säljas, är ansedd omfördelning ( om massmedia används i en nödvändig manner). Bruket av Dreamstime.com massmedia för dessa avsikter under den fria licensen för vanlig royalty tillåts inte. Det förbjudas också för att göra massmedia tillgängligt på en website för nedladdningen ( som tapetserar for example ) , även om du kan använda massmedia i ett begrepp i så många websites, som du önskar, för något nummer av klienter. För rengöringsdukbruk måste du inte använda massmedia på en bredd som överskrider 1080 PIXEL, om inte den är inklusive i din design för plats` s. Om massmedia är delen av en design och som därmed behandlar, kan massmediabredden vara högre än 1080 PIXEL.

Om du använder massmedia för utskrivavna material, är numret av kopior obegränsat. Du kan ändra massmedia i någon väg som krävs för reproduktion, eller inkludera dem i dina egna personliga skapelser.

Köpa massmedia med hög upplösning ( inhandla licenseʞn; överför inte copyrighten. Du kan inte fordra att massmedia är dina egna och du inte kan sälja, att licensera för bruk, eller i någon väg fördela massmedia för återanvänder. Vi rekommenderar att du krediterar byrån och bidragsgivaren, när du använder massmedia. Vid detta drar nytta hjälper du gemenskapen på Dreamstime.com, som du är en väsentlig del av, och att öka din framgång som delen av gemenskapen, som, av växande bidrag, vinner antal och kvalitet.

Fria licenser ( för inskränkt royalty; RF-LL) för att använda massmedia som nedladdas inom det fria avsnittet av websiten

Dreamstime erbjuder ett fritt avsnitt som, fullständigt är sökbart och uppdateras ständigt. Dess bruk kan vara tillgängligt till alla registreringsanvändare eller till en specifik nisch av medlemmar, beroende av strategin för byrå` s. Massmedia som nedladdas från frigör avsnittet kan användas under de nämnda uttrycken för den vanliga royaltyn licenserar fritt, med en enkel extra begränsning: det maximal beloppet av fysiska kopior i någon form begränsas till 10.000 kopior. Om du överskrider detta belopp och, du inhandlade redan krediteringar som du kan be för att nedladda massmedia under stamgästRF-licensen.

Offentligt område ( RF-CC0) Avbildar

Dreamstime erbjuder ett stort val av bilder som det tror har skrivit in det offentliga området, endera till och med dedikationen för ` s för copyright-ägaren den uttryckliga till det offentliga området ( som beskrivit här), eller för någon annan anledning, liksom förfallodag av copyrighter.  Du är fri att använda offentliga områdesbilder som du nedladdar från Dreamstime i något sätt du väljer, betvingar till vårt Känsliga ämnesbegränsningar och förutsatt du inte använder dem i anslutning med att erbjuda en service som är konkurrenskraftig till Dreamstime. Dreamstime erbjuder ingen modell, eller egenskapsfrigörare i anslutning med något offentligt område avbildar, och det oaktat något häri till motsatsen, ska Dreamstime inte ge någon garanti eller skadeersättning med hänsyn till ditt bruk av någon offentlig områdesbild.

Fördjupade licenser för att använda vårt massmedia

Fördjupade licenser för att använda vårt massmedia

Följande licenserbjudande fördjupa typer av användning för vår vanliga royalty fria eller ledarelicenser. Notera att inte allt massmedia är tillgängligt för denna typ av licensen. Du kan använda bilden enligt följande licenser, om endast bilden var tillgänglig under den lämpliga licensen, OCH du nedladdade den som använder den lämpliga nedladdningknappen. Du kan beskåda licensen för varje massmedia arbetar dig nedladdade i ditt Förvaltningsområde / Mina nedladdningar.

Obegränsade platser ( U-EL):

Denna licens fördjupa vår fria vanliga royalty/den redaktörs- licensen till ett obegränsat nummer av platser inom den samma organisationen. Det är en extra licens till användningen som är inklusive inom den vanliga Royalty-fria/redaktörs- licensen som tilldelar rätter för en enkel person inom det samma företaget. U--ELlicensen appliceras endast för personalen av organisationen som rymmer kontot. Numret av tillåtna kopior är obegränsat för varje formgivare/anställd.

Fördjupa vår fria vanliga royalty/den redaktörs- licensen till ett obegränsat belopp av fysiska kopior i någon form.

Denna är en extra licens till rätterna som är inklusive inom den vanliga Royalty-fria/redaktörs- licensen. Notera att de andra begränsningarna applicerar fortfarande.

Rengöringsdukanvändning ( W-EL):

Elektroniska objekt för återförsäljning/fördelning: denna licens inkluderar rakt till bruket massmedia i webtemplates som säljs till mer kunder, screensavers, e-kort, powerpoint presentationer eller som tapeter på mobiltelefoner. Det maximal numret av elektroniska objekt är obegränsad ( applicerar som en slutsumma av varje typ av usage).

Denna är en extra licens till rätterna som är inklusive inom den vanliga Royalty-fria licensen. Notera att de andra begränsningarna applicerar fortfarande.

Tryckanvändning ( P-EL):

Fysiska objekt för återförsäljning/fördelning: inkluderar rakt till bruket fotona eller stillar att bestå av massmedia för t-skjortor, vykort, hälsningkort, rånar, mousepads, affischer, kalendrar, inramat konstverk som ska säljas till andra kunder för ett obegränsat nummer av kopior ( applicerar som en slutsumma av varje typ av usage).

Denna är en extra licens till rätterna som är inklusive inom den vanliga Royalty-fria licensen. Notera att de andra begränsningarna applicerar fortfarande.

Sälj rätterna ( SR-EL):

Denna licens föreställer en full äganderätt av det nedladdade massmedia. Köparen kan använda den exklusivt ( exclusivity applicerar från ögonblicket att mappen nedladdades genom att använda denna licens; köparen måste ta in i nedladdningar för kontospänningsforntiden som göras för massmedia och välja den därmed eller utforska vidare via support) , och inkludera den i någon typ av designen med precis några begränsningar: känsliga ämnen kan fortfarande applicera, och köparen kan inte fordra, att mappen skapades av honom eller återförsälja den som hans arbete. Byrån ska inaktivera massmedia omedelbart efter köparen fick denna licens. Bidragsgivaren krävs att inaktivera mappen permanent från alla andra ställen, var han kan sälja den, så snart som möjligt efter försäljningen uppstod, men ej längre än 72 timmar. Denna licens beviljar köpareexclusivityen, så bidragsgivaren behöver hålla i åtanke att det exklusiva massmedia föreställs av begrepp, modeller, garderoben och ämnesfrågan som ger ett unikt idérikt meddelande och små variationer i bilden ( variationer metar, modellerar in camera ställing eller gesten, till exempel ) möjliggöra inte andra mappar som vara olikt. Alla sådana variationer som framför massmedia mycket liknande i begrepp och meddelande till det som säljs under SR-EL, bör tas bort från försäljning som väl. Fotografen bekräftar och instämmer för att ge köparen med den fulla äganderätten för den hämtade mappen genom att använda SR--ELlicensen.

Tid begränsade Exclusivity ( SR-EL1 SR-EL3):

Denna licens föreställer en ensamrätt att använda det nedladdade massmedia, men sådan exclusivity skallr är endast för en inskränkt tidsperiod. Köparen kan använda massmedia exklusivt ( exclusivity applicerar från ögonblicket att mappen nedladdades genom att använda denna license) under den utvalda tidsperioden, och inkludera den i någon typ av designen med precis några begränsningar: känsliga ämnen kan fortfarande applicera, och köparen kan inte fordra, att mappen skapades av honom eller återförsälja den som hans arbete [foto/massmedia].

Dreamstime ska inaktivera bilden omedelbart efter köparen fick denna licens. Bidragsgivaren ska krävas att inaktivera mappen permanent från alla andra ställen, var han eller hon kan sälja den, så snart som möjligt efter försäljningen uppstod, men ej längre än 72 timmar. Bidragsgivaren bekräftar och instämmer för att ge köparen med ensamrätten att använda den hämtade mappen genom att använda licenserna SR-EL1 eller SR-EL3, för varaktigheten av den utvalda exclusivityperioden.

Längden av tid för exclusivityperioden beror på vilken licens är utvald. SR-EL1 ska bevilja en ensamrätt att använda massmedia för ett år. På motsvarande sätt ska SR-EL3 bevilja en ensamrätt att använda bilden för tre år. Tryckkörningen för båda licenser är obegränsad och fortsätter efter den förföll exclusivityen. På slutet av exclusivityperioden ska licensen för köpare` s fortsätta som innan, med alla av samma rätter, bortsett från rätten av exclusivity, och bilden ska tillfogas igen till det tillgängliga arkivet av massmedia på Dreamstime.com och igen att göras tillgängligt till alla användare för köp. Efter slutet av exclusivityperioden, bidragsgivaren ska vara också fritt att erbjuda massmedia för nedladdning från andra ställen var bidragsgivaren säljer hans eller hennes massmedia.

Om en modell Release är tillgänglig på mapp, ska den återstå inom vår databas, kan ett provexemplar om dess existens eftersändas till köparen, emellertid ska informationen om HERR inte avslöjas i respekt av bidragsgivare`en och modellerar ändå `-avskildhet. Dessa är extra licenser till rätterna som är inklusive inom den vanliga Royalty-fria licensen.

För några andra detaljer angående användning eller dessa licenser är du starkt klok till kontakt Dreamstime.

Universell fördjupad licens ( U-U):

I händelsen, att du har gjort bruk av något massmedia som krävde en fördjupad licens, utan först att inhandla den lämpliga fördjupade licensen, kan du erhålla tillåtelse för ditt olicensierade föregående bruk, genom att inhandla en universell fördjupad licens ( U-U). Avgiften för U--Ulicenser är US$1000 per fördjupad licens.

Redaktörs- licens för att använda vårt massmedia

Redaktörs- licens:

Det redaktörs- avsnittet ger värdigt massmedia för nyheterna som reflekterar händelser från kulturella och politiska platser för samkvämmen. Massmedia som nedladdas under det redaktörs- avsnittet av vår plats såväl som massmedia som nedladdas med vår royalty licenserar fritt, kan användas inom redaktörs- sammanhang, så länge som de aktuella uttrycken möts. Känsliga användningbegränsningar applicera också

Massmedia, som du nedladdar med den redaktörs- licensen, kan vara van vid illustrerar sannfärdiga artiklar eller TV-sändning som visas i tidskrifter, tidningar eller något annat redaktörs- sammanhang, i endera utskrivavet eller elektroniskt massmedia. Köpa bilden med hög upplösning ( inhandla licenseʞn; överför inte copyrighten. Du kan inte fordra att bilden är din egen och du inte kan sälja, att licensera för bruk, eller i någon väg fördela bilden. Klicka här för Krediteringslinje krav.

Speciala etiska överväganden applicerar till redaktörs- användning. När att använda eller sändning av redaktörs- massmedia, dig är endast ansvariga för några reklamationer släkta eller som uppstår från några visuella justeringar av massmedia. Standarda korrigeringar för behandlig liksom att kantjustera bilden eller stamgästljusstyrka-/kontrastär tillåtna, om endast när du gör detta inte ska påverka det visuella meddelandet av bilden. Vi reserverar rakt till avskrädena någon bildundergivenhet som vi betraktar som inte säljbart.

Extra krav för köpare:

Massmedia som är inklusive inom det redaktörs- avsnittet, kan inkludera synliga logoer eller identifierbara personer som tecknet för didn` t ett modellfrigörardokument. Du är endast ansvarig för den fallen för användningen sådant massmedia. Please betraktar att det redaktörs- massmedia inte betyds för kommersiell användning och att använda dem i ett kommersiellt sammanhang är mot redaktörs- uttryck.

Extra krav för bidragsgivare:

Behaga noterar att det redaktörs- massmedia betyds för att vara en saklig sikt av en specifik händelse och därför något stolpe-bearbeta av fotografierna, som kunde skada eller förvrida verkligheten som sett igenom din kameralins, inte ska tolereras. Det är godtagbart att kantjustera massmedia och standarda ljusstyrka-/kontrastjusteringar, men bruket av klon, borstar och/eller konstnärliga filter betyds inte för redaktörs- massmedia.

Du instämmer härmed att massmedia som sänds till Dreamstime inte erhålls i olaga vägar eller det kan upprätthålla borgerliga eller brottsliga ansvar. Du är endast ansvarig för hur massmedia produceras och dina aktiviteter ska gottgöra Dreamstime som är oskadlig av några reklamationer från dig eller några tredje part som är involverade inom skyttet.

Obehörigt bruk

Obehörigt bruk

Utan begränsning kan massmedia inte användas som ett varumärke eller en tjänste- fläck ( om inte den lämpliga fördjupade licensen är used) , för någon pornografisk eller olaga avsikt, att svartmåla en person, att överträda en avskildhet eller en publicitet för person` s rakt till, att kränka på någon copyright, handelnamn, varumärke eller tjänste- fläck av någon person/enheten. Obehörigt bruk av dessa massmedia utgör copyright-överträdelse och ska berättiga Dreamstime till att öva alla rätter och boter under tillämpbar copyright-lag, inklusive ett föreläggande som förhindrar ytterligare bruk och monetära skador mot alla användare och bidragsmottagare av bruket av sådant massmedia. Det föregående är inte ett begränsande meddelande av rätter eller boter för Dreamstime ` s i anslutning med något obehörigt bruk.

Krediteringslinje krav

Krediteringslinje krav

Allt massmedia som används inom redaktörs- sammanhang eller gälls, måste medföljas av en synlig krediteringslinje. Du krävs att inkludera ett copyright-meddelande och att vara upphovsman till/byråkreditering bredvid varje bild som används inom redaktörs- avsikter. Krediteringslinjen format specificeras på nedladdningsidan.

Känsliga ämnen

Känsliga ämnen

Någon licens som beviljas av Dreamstime ska inte utgöra en framställning att massmedia är kompatibelt för bruk med något annat material. Du är endast ansvarig för bruket av något massmedia i kombination med något annat material, och du instämmer för att inte använda massmedia med känsliga ämnen utan separat skriftlig överenskommelse för Dreamstime ` s. Sådana känsliga ämnen inkluderar, men begränsas inte: modeller med mentala eller fysiska vård- frågor, samkvämfrågor, sexuell aktivitet, sexuell riktning eller släkt, drogmissbruk, brott eller andra ämnen som kan vara ansedd att vara offensiv eller unflattering till några av modellerna som är inklusive i bilden.

Du måste kontakta Dreamstime för extra information före något bruk av massmedia med något känsligt ämne.

Varje bidragsgivare, som bidrar till vår plats och gemenskap, är helt ansvarig för materialen som hon laddar upp. Genom att ladda upp mappar, instämmer du för att rymma alla copyrighter för bilden och föregående för att ha erhållit en modellfrigörare från varje person som är inklusive i din bild. Detta inkluderar barn, avlidna personer, infödingar av ett annat språk; fall, som en förälder, en förmyndare eller en annan behörig person bör läsa i, att instämma och underteckna modellfrigöraren.

Dreamstime ska inte rymmas ansvarig för några av materialen som du laddar upp till platsen.

Modell- och egenskapsfrigörare/rensningar

Modell- och egenskapsfrigörare/rensningar

Med hänsyn till massmedia, som du har inhandlat för en licens till och med Dreamstime, visade rätterna, som det Dreamstime lånet till dig inte inkluderar en licens till någon person, stället, egenskapen eller ämnesfrågan i massmedia, som kan vara ämnet till copyrighter, varumärken, rätter av publicitet, moraliska rätter, egendomsrätter eller andra rätter som tillhör tredje part. Dreamstime gör inga kritiska anmärkningar eller garantier som den äger eller licenserar några rätter eller Dreamstime beviljar dig några rätter inklusive copyrighten, varumärken eller rätter av publicitet som tillhör någon person, stället, egenskapen eller ämnesfrågan som visas i något massmedia. Dessutom gör Dreamstime ingen framställning eller garanti om exaktheten av någon information förutsatt att med massmedia. Du är endast ansvarig för att bestämma huruvida ditt bruk av något massmedia kräver samtycket av någon tredje part eller licensen av några extra rätter, och du bör inte lita endast på informationen förutsatt att av Dreamstime. Om du är osäker, är huruvida extra rätter nödvändiga för ditt bruk, dig är ansvariga för att erhålla kompetent laglig advokat.

Med hänsyn till massmedia du laddar upp som en bidragsgivare, var sådant massmedia visar en eller flera individer, som ett modellfrigörardokument, måste laddas upp bekräfta att individerna som är inklusive i ditt massmedia har undertecknat en skriftlig frigörare. Genom att ladda upp detta dokument, intygar du att informationen som däri innehålls är färdig och exakt.
Med hänsyn till några personliga data som är inklusive på något frigörardokument ger du, bekräftar instämmer du och att du är den datakontrollanten eller processorn, och Dreamstime är dataprocessorn, eller under-processorn, som tillämpbar och Dreamstime instämmer därmed att hon ska bearbeta alla personliga data i överensstämmelse med dess Sekretesspolicy. Om du är en dataprocessor, garanterar du till Dreamstime som dina anvisningar och handlingar med hänsyn till personliga data, inklusive din tidsbeställning av Dreamstime som en annan processor, har bemyndigats av den relevanta kontrollanten. Dreamstime ska meddela prompt dig av någon brytning av säkerhet som leder till den tillfälliga eller olaga förstörelsen, förlusten, förändringen, det obehöriga avslöjandet av eller tillträde till, personliga data som är inklusive på något frigörardokument som du ger.

Dreamstime föredrar att dess bidragande användare ger kopior av frigörardokument som inkluderar fysiska häften för individerna som samtycker till tillfångatagandet och reproduktionen av det bidragna massmedia. Känna igen, att många av bidragande användare för Dreamstime ` s önskar att sända läge och modellera frigörare som e-har undertecknats, snarare än printing dokumenterar för det fysiska häftet av en släppande individ, Dreamstime har beslutsamt som accepterar, under bestämda omständigheter, e-undertecknade frigörardokument från bestämda kvalificeringbidragsgivare. Godtagande vid Dreamstime av enundertecknad frigörare från en särskild användare ska inte utgöra en garanti som framtid e-undertecknade frigörare ska accepteras från sådan användare. Dreamstime reserverar rakt till de avskräden e-undertecknade frigörarna, huruvida för särskilt massmedia eller från en särskild användare, för någon anledning.

Om du är kvalificerad att sända e-undertecknade frigörare till Dreamstime, ska du frågas separat att föreställa och garantera, på den tiden av att ladda upp detaljen e-undertecknad frigörare, den ( i) några sände denundertecknade frigöraren var förberedda i överensstämmelse med alla krav av de elektroniska häftena för Förenta staterna` i den globala och nationella kommershandlingen ( E-tecken Act) ; ( ii) sådana e-undertecknade frigörare har granskats och har accepterats av varje individ vars rätter denundertecknade frigörarinnebörden att släppa; ( iii) multipeln e-undertecknade frigörare har sänts och ska sändas för massmedia som beskriver den samma individen, som massmedia fångades på olika kalenderdagar; och ( iv) du har inte sänt och ska inte sända någon e-undertecknad frigörare som är bedräglig eller annars unenforceable. Om Dreamstime bemyndigar dig för att sända e-undertecknade frigörare, instämmer du för att underhålla kopior av varje e-undertecknad frigörare som sänds till Dreamstime för, så länge som det förbundna massmedia är tillgängligt för nedladdning från Dreamstime och för en period av tre ( 3) år som följer borttagningen för massmedia` s från Dreamstime. Du instämmer vidare för att ge Dreamstime med extra kopior av någon e-undertecknad frigörare på begäran.

Om massmedia designeras som modell-utsläppt, betyder det att den bidragande medlemmen som postar sådant massmedia har föreställt till den Dreamstime den visade individualʎn; s) har/att ha undertecknat en tillåtande reproduktion för frigörare av massmedia, ämne till begränsningarna som innehålls i denna överenskommelse, inklusive, utan begränsning, känsligt ämnesbruk. Du bekräftar och instämmer uttryckligen att Dreamstime inte är ansvarig för exempel var en bidragande medlem har framställt oriktigt att han eller hon har erhållit en undertecknad modellfrigörare för alla individer som visas i särskilt massmedia. Om Dreamstime indikerar felaktigt att massmedia är modell-utsläppt, när den inte är, ska ansvaret för Dreamstime ` s begränsas till beloppet som du betalade Dreamstime för bruket av massmedia. Om massmedia visar en individ, och du använder sådant massmedia på ett sätt som antyder bruket eller stödet av en produkt eller en service av den visade individen, måste du indikera, varhelst massmedia är offentligt synligt som den visade individen är en modell och använt endast för illustrativa avsikter. Under inga omständigheter kan du använda massmedia som visar en eller flera individer i ett sammanhang som föreslår att sådan individual( s) signerar ett ämne som kunde ses som känslig ( som beskriven above). Någon licens erhållande till och med Dreamstime är betingad på ditt erhålla alla nödvändiga tredje parträtter, frigörare och tillåtelser. Du instämmer för att ge Dreamstime med provexemplar av sådana frigörare och tillåtelser på begäran.

Återbäringpolitik

Återbäringpolitik

Du kan fråga för en återbäring av ditt köp inom 30 dagar från köpdatumet. Behaga noterar att återbäringar ska tillåtas endast, om planet dig inhandlade ( huruvida krediteringar eller subscription) inte varit har den van vid nedladdningen något massmedia. Anmärkning: Återbäringar ska inte ges för den första abonnemangsavgiften som laddas efter ett promoavtalsabonnemang, om något massmedia har nedladdats under promoavtalsperioden. Också om du väljer för att faktureras i amorteringar, kan ditt årliga abonnemangplan inte stoppas och återbetalas, när din första förnyandebetalning kommer in i effekt.

Om du har nedladdat ett stycke av massmedia som har tekniska skavanker, behaga kontaktar oss för en återbäring av krediteringar som används för att nedladda massmedia. Om du inte är i stånd till att nedladda ett särskilt stycke av massmedia, ska vi återbetala krediteringarna det van vid köpet som stycket av massmedia, förutsatt den Dreamstime bestämmer dig har varit oförmöget att nedladda massmedia lyckat. Om flera krediteringar dras av från ditt konto, tack vare åtskilliga mislyckade försök av hämtande av mappen, bör du email service för en återbäring av de extra krediteringarna. Nedladdningar ska inte återbetalas, om mer än 7 dagar från nedladdningdatumet har passerat.

Köp

Automatiska förnyanden

Abonnemang förnyar på en periodisk bas som baseras på uttrycket att du väljer ( e.g. monthly) , på hastigheten som på den tiden avslöjs av köp och, faktureras till betalningmetoden som upp till förbinds med ditt användarekonto 48 timmar i förskott av det aktuella datumet för abonnemangperiodslutet. Rabatt- och promoplan förnyar på vanliga hastigheter, om inte specificerade annars. Som av mars 1, 2019, rullas de oanvända nedladdningarna över till den nästa månaden för, så länge som ditt abonnemang är aktivt och inom gränsen av 5.000 oanvända nedladdningar. Oanvända nedladdningar från förföll abonnemang kan rullas över till nya identiska plan, inom gränsen av 2.000 nedladdningar.

Att fortsätta dina nedladdningar utan avbrott ska krediteringspackar och abonnemang, som du inhandlar, förnya automatiskt. Tills de avbryts ska förnyandeköpeskillingar återstå samma som din initiala köpeskilling, bortsett från promo- och rabattköp om inget annat anges, om även krediteringspacke- eller abonnemangpriser ökas senare.

Du kan ges alternativet som betalar för årliga abonnemangplan i 12 månatliga amorteringar. Om du väljer för att faktureras i amorteringar, ska ditt årliga abonnemangplan faktureras på en månatlig bas för 12 månader, och betalningar kan endast avbrytas trots allt 12 amorteringar har samlats. Som med någon annan abonnemangpacke, på slutet av ett årligt abonnemang, ska din packe förnya automatiskt på den samma hastigheten som din initiala köpeskilling för en andra 12 månader, om inte du avbryter packen för abonnemangförnyandedatumet.

ge sig för den första abonnemangsavgiften som laddas efter ett promoavtalsabonnemang, om något massmedia har nedladdats under promoavtalsperioden. Om du väljer för att inte fortsätta ditt abonnemang efter någon försök- eller promoperiod, måste du avbryta ditt abonnemang för förnyandeladdningsdatumet, som specificerat efter köpet och på din sida för ` för `-betalningprofiler, för att undvika att betala en avgift för den nästa abonnemangperioden. Om du inte avbryter, för förnyandeladdningsdatumet, ditt konto ska laddas den periodiska avgiften som förbinds med det valda abonnemanget.

Ämnet till det föregående, kan du avbryta automatiska förnyanden när som helst från ditt Betalningprofiler sidan men behar anmärkningen att annulleringen av en årlig abonnemangpacke, som har redan börjat inte avbryter betalningarna som är förfallna för ditt årliga abonnemang, tills alla 12 amorteringarna har samlats under packen dig som är utvald. Om din tillåtna annulleringsförfrågan inte mottas i tid, och din kreditkort faktureras trots din lust att avbryta ditt abonnemang, behar kontaktkundservice vid telefonen ( +1-615.771.5611) eller email så att vi kan återbetala din abonnemangsavgift, förutsatt du inte har ännu använt några av nedladdningkrediteringarna som förbinds med sådan abonnemangförnyande, och förutsatt avgiften inte är första som laddas efter ett försök- eller promoabonnemang. Avgifter som laddas till din betalningmetod, kan delas in i åtskilliga laddningar, aggregatet av som inte ska överskrida beloppet som för närvarande är förfallet för ditt särskilda köp.

Uppgifter

Uppgiftsuttryck - allmänna uttryck:

För att delta i Dreamstimen på månatlig strid för Assignment bör du fullgöra följande villkor:

- Ha en aktiv bidragsgivare som kontot på Dreamstime.com

- att vara den endast författaren av det sända massmedia

- sänder endast massmedia, som följer nära det månatliga stridtemat

- Sänd en giltig modellRelease form ( undertecknat av modelʞn; om bilden innehåller, vänder mot något igenkännligt folk

- Om skriva in sig i mer än en strid, kan massmedia vara uppgiftsvinnaren endast en gång

- Alla uppgiftsundergivenheter måste markeras som artikel med ensamrätt

- Redan online-mappar kan delta i uppgiftsstrider gav dem sänds igen för övervägande. Om godkända, måste de vanliga mapparna vara rörelsehindrade

Bidragsgivarna ska ha de följande åtagandena och rätter:

Åtaganden:

Sälj det utvalda massmedia från Dreamstime på uppgiftsstrid endast på Dreamstime.com. Massmedia som är godkänt för striden, blir exklusivt till den Dreamstime byrån och kan inte säljas någon annanstans, inklusive din egen website.

Rätter:

1. Du kan inaktivera eller återvända imageʎn; s) till en lägre nivå ( genom att skicka eller att reaktivera it) tillbaka; när som helst men inte tidigare än 12 månader, sedan dess ladda upp datumet. På så sätt ska exclusivityöverenskommelsen med Dreamstime upphöra för att finnas.

2. Fotografer har rakt till det dagensa arbetet och massmedia för ladda upp som utgör redan en del av hans/hennes portfölj på Dreamstime.com.

Dreamstime.com åtaganden och rätter:

Åtaganden:

Dreamstime tvingas för att välja ett antal vinnande massmedia varje månad. Numret av vinnaremassmedia specificeras inte, och det finns inte någon minimum eller maximal gräns av utvalt massmedia. Den ska variera på numret av sänt massmedia för bra kvalitet.

Rätter:

Dreamstime.com reserverar rätten att inte välja några av det sända massmedia för allmänna vägrananledningar liksom: stoja ut ur fokus, fattig blixt, förvridna PIXEL, fattig sammansättning eller massmedia som inte uppfyller med uppgiftstemat.

Uppgiftsuttryck - sälj rättalternativet

Förutom de ovannämnda uttrycken bör bidragsgivaren sända ett giltigt EXKLUSIV modellRelease form ( avgjort och undertecknat av modelʞn; om bilden innehåller, vänder mot något igenkännligt folk.

Sälj rättalternativet - massmedia för fotograf` s tar copyright på frigörarformen

För värdefullt övervägande: Jag bemyndigar härmed Dreamstime.com för att publicera, fördela och sälja alla fotografier som jag sänder till dem i deras webbplatsuppgifter på https://www.dreamstime.com

Jag förstår att, genom att sända massmedia till Dreamstime.com, jag bemyndigar Dreamstime.com för att duplicera, skriva ut, fördela eller återförsälja några och allt sänt massmedia som är till salu till offentliga eller för kommersiella applikationer. Jag förstår också att någon bild, som inkluderar en igenkännlig person eller egenskap kräver skriftligt samtycke från den person eller ägare före undergivenhet, och jag bör fästa ett undertecknat modellRelease dokument eller ett egenskapsfrigörardokument som undertecknas specifikt för Dreamstime.com. Jag är medveten och förstår fullständigt att Dreamstime.com inte ska rymmas ansvarig för några copyright-överträdelser på några fotografier som mig själv sänds. Genom att sända mina fotografier till Dreamstime.com för publikation i deras till salu webbplatsgallerier, avstår jag mina rätter att sälja och/eller använda någonstans förutom Dreamstime.com massmedia som har sänts.

Jag förstår att köparna av några licenser som säljs av Dreamstime.com för mitt massmedia, ska återstå anonyma till mig. I denna händelse instämmer jag för att inte göra någon kontakt med köparna av mitt massmedia, om inte de är i den tydliga undisputable brytningen av licenserauttrycken av licensen som utfärdas av Dreamstime.com. I händelsen tar jag någon handling mot köparna för att vara i brytningen av licenseraöverenskommelsen, instämmer jag för att meddela Dreamstime.com skriftligen av mina avsikter, och jag instämmer för att gottgöra, och att rymma oskadliga Dreamstime.com, dess ägare eller direktörer, personalen och bundsförvanter av några och alla sådana åtgärdar.

Jag bekräftar det i utbytet för denna copyright-frigörare, bindas Dreamstime.com för att tilldela en avgift för varje bild som sänds och accepteras av Dreamstime.com och att byrån ska ställa in avgiften för varje uppgift. Jag förstår att Dreamstime.com berättigas till att vägra några av mitt massmedia i vilket fall jag behåller alla copyrighter, utan några vidare åtaganden.

Jag bekräftar Dreamstime.com har rakt till bort:ta från den Dreamstime.com webbplatsen något fotografi när som helst. Dreamstime.com krävs inte att larma bidragsgivaren om anledningarna för borttagningen, om inte bidragsgivaren ber specifikt en anledning.

Förutom uttrycken som över påstås, bekräftar jag till Dreamstime.com det:

De sända fotona är min egen personliga egenskap.

Jag ska hedra fullständigt alla licenser som säljs av Dreamstime.com, inom uttrycken av de licenser. Jag instämmer för att stå ut med vid alla uttryck och villkor som påstod inom detta dokument och i hänseende till copyrighter och eller min frigörare av copyrighter som är inklusive i denna form.

Remissprogram

Remissprogramuttryck

För att delta i vårt remissprogram bör du acceptera de följande uttrycken och villkor:

Vad du måste göra:

- läs remissuttrycken och instämma med dem

- gör din bästa att främja platsen, genom att använda emblemen för plats` s, din unika remissURL eller din remisslegitimation

Vad vi ska göra:

- ge 10% från alla krediteringar som packar som köps av en formgivare, som du såg, för 3 år efter deras undertecknar upp!

- ge 10% från alla försäljningar som göras av en bidragsgivare, som du såg, för 3 år efter deras registrering!

- tillfoga all inkomst till ditt förtjänstkonto: du kan kassa det, så snart som slutsummaförtjänsterna når $100 ( det inkluderar din vanliga inkomst, om dig beträffande ` en Contributor)

- håll besök för spåret allra som du kommer med för, 30 dagar efter URLEN är först klickad ( kakor måste vara enabled)

Åtaganden

Genom att sammanfoga detta program, instämmer du för att främja gemenskapen och den Dreamstime.com websiten. Denna deltagandedoesn` t berättigar dig till att föreställa Dreamstime.com eller gemenskapen men endast till att rekommendera den till potentiella medlemmar. Ditt deltagande antyder, att du ska agera som en ansvarig person som främjar gemenskapen vid olikt hjälpmedel, exklusivt lagligt. Varken skräpposten åtgärdar, eller några bedrägliga försök ska tolereras.

Du instämmer för att använda endast legitimt hjälpmedel för att främja gemenskapen och för att inte störa eller skada aktiviteten av websiten eller några andra website eller serveror. Du är inte, till och med ditt deltagande i vårt remissprogram som tillåts till ( i) budet på, köpet eller annars register-/bruks`-Dreamstime `, ` för ` dreamstime.com eller någon annan liknande stavning, eller använder samma i anslutning med för ord` den officiella för `, för ` för ` officiellt eller officiella plats`en för `, som nyckelord eller annonseringsord på någon internet söker motorer som inkluderar utan begränsning, google.com, bing.com, ask.com, yahoo.com, Etc.; ( ii) använd vår varumärkes`-Dreamstime ` i anslutning med någon liknande eller konkurrera website eller serva; eller ( iii) registrera något områdesnamn som inkorporerar eller är en `-stavfel` eller en variation av ` Dreamstime. ` Som du instämmer det i händelsen du överträder någon del av detta avsnitt av denna överenskommelse, ditt konto, kan avslutas, ska något belopp som ännu tjänas men inte betalas, förverkas, och du ska samarbeta fullständigt, i överföring av några objekt som förbjudas av detta avsnitt till Dreamstime som den rättmätiga ägaren.

Alla domare som mottas från ditt konto, kan analyseras av att skriva för dator eller mänskliga administratörer. Om någon bedräglig aktivitet släkt ditt konto spåras, ska Dreamstime ta ytterligare handling för att stoppa och bestraffa brottslig räkenskap via lagligt hjälpmedel.

Vi reserverar rakt till ändringen de aktuella uttrycken och villkoren i del eller helt. Detta program kan justeras eller avbrytas på vårt endast omdöme, och enligt aktiviteten för program` s, återkoppling och/eller annan förlaga som vi mottar. Några viktiga ändringar ska publiceras på vår website. Om du inte instämmer med dessa ändringar, bör du stoppa att se platsen och upphöra ytterligare deltagande. Ditt framtida deltagande till remissprogrammet utgör ett fullt godtagande av våra uttryck.

Specifikationer:

1. För varje ny besökare ser du, ska Dreamstime hålla ett rekord av hans IP och ska förlägga en kaka på hans dator. Kakor måste möjliggöras, eller besöket kan inte spåras. Om besökaren går tillbaka inom 30 dagar, ska vårt system spåra honom eller henne och ska tilldela någon intäkt till ditt konto.

2. För varje ny sedd användare, som köper något från platsen, tilldelar Dreamstime dig 10% från varje av hans brutto- belopp för köpandetransaktions`. Detta applicerar för 3 år efter hans registrering och endast för medlemmar som inte hade föregående ett Dreamstime konto.

3. För varje ny sedd bidragsgivare, som laddar upp massmedia på platsen, tilldelar Dreamstime dig 10% från alla deras brutto- försäljningar, för 3 år efter deras registrering. Samma som för köpare, denna applicerar endast för bidragsgivare som inte är en ström eller forntidsmedlemmar av Dreamstime.

4. Klienten ser du ( referee) måste nå platsen genom att använda en platsemblemsammanlänkning, din remisssammanlänkning eller, genom att skriva in din remisslegitimation på registreringen. Om besökaren kom från din remisssammanlänkning, finns det något behov att skriva in ett remissID

5. Alla förtjänster tillfogas till ditt konto. Du är valbar att be en betalning, när jämvikten har överskridit $100. Denna är den vanliga jämvikten, det kan inkludera förtjänsterna som göras, genom att sälja dina materielfoto på Dreamstime, om dig beträffande ` en bidragsgivare. Behaga noterar, ska du inte motta utmärkelser när en sedd användare eller en köpare av en sedd chargesback för bild för bidragsgivare` s kreditkortladdningen för köpet eller mottar en kreditering för köpet. I händelsen att du har redan mottagit beloppet för utmärkelsen ( vart dvs. compensated) för sådant köp även om vi reserverar rakt till förfrågan en kontant retur av sådana fonder, ska beloppet som du mottog med hänsyn till sådant köp, debiteras mot din jämvikt av krediteringar.

Ingen avsägelse/Severability

Ingen handling av Dreamstime, annan än en uttrycklig skriftlig avsägelse eller rättelse, kan konstrueras som en avsägelse eller en rättelse av denna platsanvändningöverenskommelse. Bör någon sats av denna överenskommelse är funnit unenforceable, varhelst möjligt ska denna inte påverka någon annan sats, och varje ska återstå oavkortad styrka och effekt.

Fritt bildavsnitt

Fritt bildavsnitt:

Någon bidragsgivare kan donera bilder för det fria bildavsnittet. Bidragsgivaren är ansvarig för donationen och berättigar Dreamstime för att göra bilden tillgänglig för fritt till dess registreringskunder, medföljt av den vanliga royaltyn licenserar fritt. Så länge som bilden är tillgänglig för fritt, ska Dreamstime inte ladda några avgifter från kunder för att nedladda den höga upplösningsmappen, och inga förtjänster ska förläggas i kontot av bidragsgivaren som donerade bilden.

Alla donationer är utvalda vid admin, Dreamstime reserver rakt till det valt endast undergivenheterna som det betraktar om tillämplig för detta avsnitt.

Varumärken

Dreamstime varumärken

Varumärkena, servicen och logoerna som används och visas i Dreamstime.com, registreras och oregistrerade varumärken av Dreamstime.com dess dotterbolag och filialer. Dreamstime.com varumärken kan endast användas offentligt med tillåtelsen av Dreamstime, Inc. med riktig bekräftelse. Utom som uttryckligen beviljade Dreamstime Inc. beviljar inte några uttryckliga eller antydda rätter under någon patent, copyrighter, varumärken eller information om handelhemlighet.

Förnekanden

Förnekanden

DREAMSTIME GER DIG MED DESS PLATS OCH MASSMEDIA PÅ, SOM ÄR BASEN. VI ERBJUDER INGEN GARANTI, EXPLICIT ELLER ANTYTT, ANGÅENDE NÅGRA BILDER, PLATSEN, EXAKTHETEN AV NÅGON INFORMATION, ELLER NÅGRA RÄTTER ELLER LICENSER UNDER DENNA ÖVERENSKOMMELSE INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, NÅGRA ANTYDDA GARANTIER AV MERCHANTABILITY ELLER KONDITION FÖR EN SÄRSKILD AVSIKT ELLER NON-FRINGEMENT, ELLER ATT PLATSEN ELLER NÅGON SERVICE SKA VARA OAVBRUTNA ELLER FEL-FRIA BORTSETT FRÅN NÅGOT ANSVAR, SOM INTE KAN ENLIGT LAG VARA UTESLUTET ELLER INSKRÄNKT, VARKEN DREAMSTIME, ELLER NÅGRA FILIALER ELLER MEDLEMMAR VAR ANSVARIG TILL DIG ELLER NÅGON ANNAN TREDJE PART SOM FORDRAR TILL OCH MED DEN FÖR DIREKTA, INDIREKTA, TILLFÄLLIGA, SPECIALA ELLER BETYDELSEFULLA SKADOR SOM UPPSTÅR UT UR, ELLER OM BRUKET AV BILDERNA SOM INRAMAS HURUVIDA SOM EN BRYTNING AV GARANTIEN AV MERCHANTABILITY ELLER KONDITION FÖR EN SÄRSKILD AVSIKT ELLER NONINFRINGEMENT PÅ NÅGON LAGLIG TEORI I KRÄNKNINGEN, AVTALET FEL AV NÖDVÄNDIG AVSIKT ELLER ANNARS. I INGEN HÄNDELSE DREAMSTIME-` S ELLER DESS FILIAL`-ANSVAR FÖR DITT BRUK AV NÅGON BILD FÖRUTSATT ATT HÄR NEDAN FÖR ATT ÖVERSKRIDA DET STÖRRE AV BELOPPET SOM FAKTURERAS OCH BETALAS AV DIG FÖR BRUKET AV DEN BILD.

Skadeersättning

Except for Media licensed under RF-CC0, and subject to a maximum amount of $10,000 per Media licensed under standard Royalty Free and $250,000 per media licensed under Extended licenses and all other conditions set forth below, Dreamstime agrees to indemnify, defend, and hold you harmless against any third-party claim that the licensed Media, when used in accordance with these Terms, infringes upon such third party`s rights or intellectual property. In order to be eligible for the indemnity described in the preceding sentence, you must:
(i) notify Dreamstime within 5 days after you become aware of any claim for which you seek indemnification;
(ii) give Dreamstime sole and exclusive control over the defense of such claim; and
(iii) fully cooperate with Dreamstime in defending such claim including, without limitation, by promptly responding truthfully to any requests for information that Dreamstime may reasonably make. To the extent that you determine to participate in the defense of any claim, such participation shall be done through counsel that you may select and retain, but at your sole expense, and your participation shall not impact Dreamstime`s sole and exclusive control over such defense. All decisions made by Dreamstime relating to any indemnity claim shall be final.

Du instämmer för att gottgöra, försvara och rymma oskadliga Dreamstime mot alla reklamationer, ansvar, skador, kostnader och kostnader, inklusive rimliga rättsliga arvoden och kostnader som uppstår ut ur eller släkt en brytning av denna överenskommelse, bruket av denna plats, ditt fel för att stå ut med vid någon begränsning angående bruket av massmedia eller någon reklamation av en tredje part släkt bruket av massmedia, bara eller i kombination med något annat material.

As a Contributor, for each piece of Media that you contribute, you agree to indemnify, defend, and hold harmless Dreamstime against all claims, liabilities, damages, costs and expenses, including reasonable legal fees and expenses, arising out of or related to any claim that such Media infringes upon any third party`s rights or intellectual property.

Skiljedom

Skiljedom

Allt grälar ( inklusive någon tvist om arbitrabilityen av denna överenskommelse eller någon bestämmelse av denna överenskommelse eller någon annan gräla om arbitration) måste sändas till skiljedom för och i överensstämmelse med skiljedomreglerna av den amerikanska skiljedomanslutningen i överensstämmelse med dess kommersiella regler och att applicera för skiljedom lagarna i praktiken i Miami-dade County, Florida. `en För uttrycks`-tvist betyder någon tvist eller reklamationen som uppstår ut ur eller om den Dreamstime websiten, servicen som erbjuds till och med websiten eller denna överenskommelse, eller några brytningen därav, inklusive någon reklamation som denna överenskommelse eller någon del av denna överenskommelse är ogiltig, olaglig eller annars voidable eller utan laga kraft.

Bestämmelserna av detta skiljedomavsnitt måste konstrueras som oberoende av någon annan överenskommelse eller bestämmelse av denna överenskommelse; förutsatt det, om en domstol av kompetent jurisdiktion eller skiljemannen bestämmer att några sådana bestämmelser är olaga i någon väg, sådan domstol eller skiljeman är att ändra eller tolka sådana bestämmelser till den minimum graden som är nödvändig att ha dem att uppfylla med lagen.

Domen på en skiljedomutmärkelse kan skrivas in i någon domstol som har kompetent jurisdiktion och, ska vara bindande, sista och icke-appealable. Du och Dreamstime avfärdar härmed till den mest fulla graden som enligt lag, rakt till tillåts, eller reklamationen för några straff- eller exemplariska skador mot annan och instämmer det i händelsen av en tvist dem emellan, varje ska begränsas till återställningen av några faktiska skador som tålas av den.

Denna skiljedombestämmelse själv-utför och ska återstå oavkortad styrka och effekt efter förfallodagen eller avslutningen av denna överenskommelse. I de händelseendera partikuggningarna som verkar på några det riktigt märkte skiljedomförfarandet, kan en utmärkelse, skrivas in mot sådant parti som standard, eller annars det oaktat sade fel att synas.

Skiljedom ska äga rum i Miami-dade County, Florida exklusivt.

You and Dreamstime hereby agree that no action (whether for arbitration, damages, injunctive, equitable or other relief, including rescission) will be maintained by any party to enforce any liability or obligation of the other party, whether arising from this Agreement or otherwise, or any other Dispute, unless brought before the expiration of the earlier of one year from the occurrence of the facts giving rise to such claims or within 90 days from either the actual discovery of the facts giving rise to such claims or from the date on which the party should have, in the exercise of reasonable diligence, discovered such facts.

Åtagandet att avgöra binder inte in på Dreamstime med hänsyn till reklamationer om dess varumärken, tjänste- fläckar, patent, copyrighter, eller andra immateriell rättigheträtter eller förfrågningar för tillfälliga kvarhållningsordrar, indledande förelägganden eller andra tillvägagångssätt i en domstol av kompetent jurisdiktion att erhålla mellantid lättnad, när det anses nödvändigt av sådan domstol att bevara statusa quon eller att förhindra oavgjord upplösning för irreparabel skada vid skiljedom av den faktiska tvisten mellan partierna.

Det rådande partiet ska berättigas till att motta från detrådande partiet dess kostnader om skiljedomförfarandet som inkluderar men ska inte begränsas till, avgifterna för skiljeman` s, advokat`-avgifter och kostnader, vittneavgifter, transkriptionavgifter, Etc. och försäljningar och bruksskatter därom, om några.

Du och platsen varje bekräftar och instämmer att det är avsikten av partierna som skiljedom och prosessen mellan partierna ska vara av de individuella reklamationerna för parti`, och som inga av deras respektive reklamationer kan avgöras eller processas på ensned boll bas.

Bidragsgivarerätter

Bidragsgivarerätter & åtaganden - icke-exclusivity och exclusivity:

Dreamstime.com låter dig tillfället att arbeta med Dreamstime.com i ett av tre sätt: bidragsgivare som laddar upp massmedia, som är tillgängligt till salu med andra materielbyråer ( ICKE-artikel med ensamrätt CONTRIBUTORS) , bidragsgivare som laddar upp massmedia, som säljs exklusivt på Dreamstime.com ( ARTIKEL MED ENSAMRÄTT IMAGES) och bidragsgivare som föreställs endast av Dreamstime.com ( ARTIKEL MED ENSAMRÄTT CONTRIBUTORS).

Bidragsgivare krävs att hålla åtminstone sjuttio ( 70%) procent av deras portfölj direktanslutet med Dreamstime.com för en period av åtminstone sex ( 6) månader. Du kan inaktivera alla mappar som är äldre än halvår från datumet av granskningen när som helst. Du ska vara tillåten att inaktivera en slutsumma av trettio ( 30%) procent av ditt sammanlagda massmedia som sänds inom den förgångna sex ʎn; 6) månader. Massmedia, som var rörelsehindrad, och därefter möjliggjort igen ska räknas som nya undergivenheter, ingen fråga av deras original laddar upp datumet.

Bidragsgivare ska motta en procentsats ( en intäkt Share) från varje försäljning som göras av Dreamstime på deras vägnar som beskriven i avsnitten under. Med hänsyn till den dynamiska naturen av branschen kan modellerar Dreamstime och dess fördelare, filialer, remisser Etc. föreställa bidragsgivarna som använder olika marknadsföringstekniker eller, ( liksom baserad kreditering eller abonnemangbetalningsplan, tredje partfördelare etc.). Bidragsgivaren bekräftar och instämmer att varje av dessa omväxlande marknadsföringstekniker och modeller kan resultera i olika priser för den netto försäljningen för den samma bilden under varje uppsättning av omständigheter. De under avsnitten nämner den minimum intäktaktien som ska tilldelas till en bidragsgivare från priset för den netto försäljningen som samlas för bilden för bidragsgivare` s, om inte annars nämnt i olika områden av platsen ( liksom Alliansavsnitt eller Sälj ditt massmediaavsnitt). Intäktaktier är beräknat baserat på belopp för netto försäljningar efter betalning av remissavgifter, enligt ovan. Det oaktat det föregående förutsatt bidragsgivaren är annars i överensstämmelse med uttrycken av denna överenskommelse, ska Dreamstime inte söka återbetalning av några överbetalningar som göras till bidragsgivaren. Ingen bidragsgivare ska berättigas till att motta betalning, eller ska Dreamstime vara ansvarig för någon sådan betalning, om inte och till det sammanlagda beloppet av den Contributor’ överskrider obetalda förtjänster för s hundra USA-dollar ( US$100.00).

Bidragsgivare är inte tillåtna att nedladda deras portfölj ( delvis eller completely) , om speciellt detta utförs för att ta fördel av några tillgängliga rabatter och bonusar förutsatt att av Dreamstime.com. Bidragsgivare som borttappat deras eget massmedia under ett maskinvarufel frågas för att kontakta service för att motta en kopia av deras egna mappar.

Icke-artikel med ensamrätt bidragsgivare: A non-exclusive contributor is an artist who uploads Media that are also available for sale with other stock agencies. These contributors may upload their Media to Dreamstime.com while selling the same Media through other channels. Non-exclusive contributors shall receive 25-50% of the net sale price received by Dreamstime.com for the Media they have contributed to the site which are subsequently sold by Dreamstime.com.

Exklusivt massmedia:: En bidragsgivare kan arbeta med andra byråer förutom Dreamstime.com. Emellertid säljs massmedia förutsatt att till Dreamstime.com och som markeras som vara exklusivt, endast på Dreamstime.com. En exklusiv bild föreställs av begrepp, modeller, garderoben och ämnesfrågan som ger ett unikt idérikt meddelande och små variationer i bilden ( variationer metar, modellerar in camera ställing eller gesten, till exempel ) möjliggöra inte en bild som vara olikt. Det exklusiva massmedia kan endast säljas till och med Dreamstime.com och kan inte erbjudas till och med andra kanaler. Bidragsgivare ska motta 27.5%-55% av priset för den netto försäljningen som mottas av Dreamstime.com för det exklusiva massmedia som de har bidragit till platsen, som säljs därpå av Dreamstime.com. En bidragsgivare kan ta bort exclusivityrätterna till en bild med trettio ( 30) föregående skriftligt meddelande för dagar till Dreamstime.com.

Exklusiva bidragsgivare:: En exklusiv bidragsgivare föreställs inte av någon annan byrå och ska arbeta endast med Dreamstime.com för att sälja deras massmedia. Exklusiva bidragsgivare kan, emellertid, sälja deras annat konstverk på enklient bas, under ett arbete för hyraavtal, förutom denna överenskommelse. Exklusiva bidragsgivare ska motta sextio ( 60%) procent av priset för netto försäljning som mottas av Dreamstime.com för det exklusiva massmedia som de har bidragit till platsen, som säljs därpå av Dreamstime.com, såväl som en kommission av $0,20 ( tjugo cents) , tilldelat utan villkor för de första 100 undergivenheterna som laddas upp och accepteras av Dreamstime.com. När en exklusiv bidragsgivare överskrider 100 godkända undergivenheter, tilldelas ladda uppbonusen för upp till mappar för first 10.000 approved, om endast deras nedladdningar/bildgenomsnitt är > 0.1. Detta betyder att det bör finnas en jämvikt between laddar upp och nedladdningar och en exklusiv portfölj förväntas för att frambringa försäljningar för att fortsätta motta ladda uppbonusen efter de initiala 100 godkända mapparna.

Dreamstime.com är under inget åtagande, emellertid, att acceptera en exklusiv contributor’ s-undergivenheter och godtagande av massmedia är på den Dreamstime.com &rsquoen; endast omdöme för s. Dreamstime.com kan avsluta en exklusiva Contributor’ s-status när som helst med inget för- meddelande; en exklusiv bidragsgivare kan avsluta deras status som en exklusiv bidragsgivare med trettio ( 30) föregående skriftligt meddelande för dagar till Dreamstime.com. Om en exklusiv bidragsgivare avslutar denna överenskommelse före passagen av sex ( 6) månader Dreamstime.com reserverar rakt till återställaen alla kommissionbetalningar som göras till den exklusiva bidragsgivaren före avslutningen av exklusiv bidragsgivarestatus. Dessa betalningar inkluderar den mottagna ladda uppbonusen efter varje accepterad undergivenhet och den extra intäktaktien som tjänas av exklusiva bidragsgivare.

Om en bidragsgivare bryter denna Exclusivityöverenskommelse, endera för en exklusiv bild eller som en exklusiv bidragsgivare, återställer Dreamstime.com reserver rakt till ogiltigförklarandet och alla förtjänster som göras av den bidragsgivare till och med Dreamstime.com försäljningar som börjar med datumet den exklusiva bilden, eller massmedia eller portföljen gjordes ämnet till Exclusivityöverenskommelsen.

Dreamstime.com reserverar rakt till ta några handlingar att den anser nödvändigt att skydda dess rätter, alla rätter av som reserveras specifikt.