Om våra Royalty-Fria bilder och när man ska använda de Utökade Användninsrättigheterna

På Dreamstime.com kan du hitta en stor variation av Royalty-Fria bilder. Tack vare den ständigt pågående utvecklingen och mångfalden av digitala tekniker, är det möjligt för oss att erbjuda bilder av mycket hög kvalité till ett förmånligt pris. Alla bilder är omsorgsfullt utvalda, för att garantera att bara de allra bästa är inkluderade och att motiven är omfattande.

Vad Royalty-Fria bilder innebär är att du endast betalar för bilden en gång och därefter du kan använda den så många gånger du önskar, med bara några begränsningar. Med andra ord finns det inga licens-avgifter förutom den inledande kostnaden.

De högupplösta bilderna som du laddar ner kan användas till konsttryck, på webbsidor, i tv-program, utbildningsprojekt, i tidskrifter, tidningar, böcker eller häften, bokomslag, reklamblad, eller andra annonserings och marknadsförings- material, i tryckt eller elektronisk form, så länge som objektet, som bilden visas i eller på, inte går emot några av begränsningarna nedan. Listan här är inte fullständig och om du är osäker angående bruket av bilderna, var god kontakta support här. För mer ingående detaljer gällande användning var god läs villkor för användning.

Mallar, gratulationskort eller vykort ämnade för försäljning, print-on-demand service, canvas, t-shirts, muggar, musmattor, eller andra objekt som inkorporerar bilden på ett väsentligt sätt, ämnad att säljas eller ges gratis, betraktas som åter-utgivning, och är inte inkluderat i Royalti-fria bildrättigheter. I ett sådant fall behöver du använda en av våra Utvidgade Användningsrättigheter som beviljar dig extra användningsrättigheter. För användning på internet får bildens storlek ej överskrida 800 pixlar.

Om du använder bilderna för tryckta material, får antalet kopior kopior inte överskrida 500.000. Du har tillåtelse att förändra bilderna för reproduktion, och kan inkludera dem i dina egna personliga skapelser.

När du köpt en bild eller licensen för en bild så betyder detta inte en överföring av upphovsrätt. Du har inte tillåtelse att hävda att bilden är din egen skapelse, sälja, ge tillstånd för bruk av, eller på något sätt distribuera bilden för återanvändning av tredje part. Vi rekommenderar att du nämner byrån och fotografen, när du använder en bild. På detta sätt hjälper du gemenskapen på Dreamstime.com, som du är en väsentlig del av, och att öka din framgång som en del av gemenskapen, vilken genom växande bildbidrag hjälper till att öka kvantitet såväl som kvalitet.

Var uppmärksam på att vissa bilder har som krav att författare/skapare (dvs. vissa arkitekturbilder) ska namnges. Om beskrivningen av bilden specificerar att du måste uppge upphovsrättsman, då kan du endast använda bilden, i det fallet att du uppger vem som har upphovsrätten.

Den Royalty-Fria licensen beviljas ENDAST för högupplösta icke-vattenmärkta bilder (de som köps genom att använda knappen Ladda Ner); alla andra versioner (små vattenmärkta och icke-vattenmärkta tumnaglar som är synliga på den offentliga sidan), är helt upphovsrättsbestämda och dem kan endast användas för kompning.

Vår regelrätta Royalty-fria licens är endast en en-persons licens och kan användas endast av kontoägaren eller dennes anställde, till företagets egna projekt eller beställare och kan inte överföras till en annan användare eller tredje part. Om bilden ska användas av fler anställda, då krävs en Obegränsad Användningsrätt  (U-EL).

Då du genomför sökningar på denna webbsida, köper och laddar upp eller ner en bild på Dreamstime.com eller genom att använda kreditpoänger för att ladda ner en bild med hög upplösning, bekräftar du att du har läst och samtycker till våra villkor för användning. Har du några frågor gällande användning av bilder från Dreamstime.com, var god och kontakta support på detta kontaktformulär

Flexibla köp alternativ

Betalning per nedladdning

Vår plats använder krediteringar som valuta för att betala för nedladdningar. Giltigt för att ett år och kan användas när som helst, perfekt för tillfälliga köp!

Köpkrediteringspackar

Tidsbaserade planer

Abonnemang låter dig göra ett visst antal nedladdningar dagligen. Förnya per månad eller beroende av den valda planen, är de det rekommenderade valet för stora mängder av filer!

Inhandla ett abonnemang

Om du har några frågor om den potentiella användningen av en bild från vår webbplats, vänligen maila support med hjälp av kontaktformuläret.

Beroende av den önskade användningen och typ av nedladdning är kategorierna och deras slut-användare, priser enligt följande:

Priser för Royalty-fri (RF) och utökade licenser (EL)

Vad innebär Royalti-Fritt (RF)?

 • du betalar endast för bilden en gång och kan därefter använda den så många gånger du önskar.
 • det finns inga licens-avgifter förutom den första avgiften.
 • den Royalty-Fria användningsrätten beviljas ENDAST för bilder med hög upplösning som ej är vattenmärkta
 • Bilder som laddas ner från avdelningen Gratis Bilder, kan användas i kommersiella projekt under vår begränsade RF-LL licens
 • Dessa rättigheter tillfaller alltid endast en person; dig som formgivare, din arbetsgivare (beställare) eller någon annan anställd person.

Hur och när RF-licensen används

Genom att använda vår standard RF-licens KAN du:

 • illustrera webbsidor
 • dekorera ditt hem eller kontor
 • skapa annons-affischer, reklamblad, vykort och annat marknadsföringsmaterial av denna typ
 • skapa unik inredningsdesign
 • illustrera böcker, CD-omslag och häften
 • illustrera tidskriftsartiklar, omslag eller dagstidningar
 • skapa omslag och/eller förpackningar för olika produkter
 • skapa affischer för humanitära aktioner eller sociala kampanjer
 • skapa företagspresentationer

RF-licenser är INTE passande för:

 • skapa vykort, affischer, kalendrar som omfördelas eller återförsäljs. I detta fall behöver du att köpa Utökade Användningsrättigheter för Tryck där du får trycka 10 000 kopior (gäller som en total av varje typ av användning),
 • skapa T-shirts, muggar, eller någon annan produkt av denna typ som ska återförsäljas eller omfördelas. I detta fall behöver du att köpa Utökade Användningsrättigheter för Tryck där du får trycka 10 000 kopior (gäller som en total av varje typ av användning),
 • skapa logotyper eller varumärken. I detta fall behöver du att köpa Rättighet att Sälja Upphovsrättsskyddat material som ger dig som full användning av bilden bortsett från att hävda att bilden är skapad av dig, eller återförsälja den som en bild.
 • användning av bild för att skapa din egen konst, som du återförsäljer eller omfördelar. I detta fall behöver du att köpa Utökade Användningsrättigheter för Tryck där du får trycka 10 000 kopior (gäller som en total av varje typ av användning),
 • skapa pussel som ska återförsäljas eller omfördelas. I detta fall behöver du att köpa Utökade  Användningsrättigheter för Tryck där du får trycka 10 000 kopior (gäller som en total av varje typ av användning),
 • skapa webbmallar som du säljer eller omfördelar. I detta fall behöver du att köpa Utökade Användningsrättigheter för Internet som gäller för 10 000 kopior (gäller som en total av varje typ av användning),
 • skapa färgläggningsböcker som du säljer eller omfördelar. I detta fall behöver du att köpa Utökade  Användningsrättigheter för Tryck där du får trycka 10 000 kopior (gäller som en total av varje typ av användning),
 • användning av bild på något annat övergripande sätt i en produkt som återförsäljas eller omfördelas
 • bilder kan inte användas för tillverkning av godisomslagspapper. I detta fall behöver du att köpa Utökade Användningsrättigheter för Tryck som gäller för 10 000 kopior (gäller som en total av varje typ av användning),
 • skapa konsttryck som ska återförsäljas eller omfördelas. I detta fall behöver du att köpa Utökade Användningsrättigheter för Tryck där du får trycka 10 000 kopior (gäller som en total av varje typ av användning),
 • När du använder en Royalty-fri bild, eller en Utvidgad Användningsrätt som gäller människor, iakta försiktighet vid känsliga ämnen, såsom droger, psykiska sjukdomar, handikapp etc.
 • Om du har några frågor angående användningsrättigheter var vänlig kontakta bildbyrån först..

När du använder en Royalty-fri, eller expanderad licens bild, som innehåller människor, var försiktig med känsliga ämnen, droger, psykiska sjukdomar, handikapp och så vidare.

Vad innebär de utökade avtalen (EL)?

  • De finns licensrättigheter som utvidgar den vanliga Royaltyfria. Om inte något annat uppges, gäller fortfarande de nämnda RF-rättigheterna.
  • Obegränsade kopior (U-EL) - utvidgning av vår Royaltyfria licens till ett obegränsat antal kopior inom samma organisation. Detta fungerar som ett komplement till den Royaltyfria licensen, och gäller endast för personal inom samma organisation som den som innehar kontot hos Dreamstime.com.
  • Utvidgad användningsrätt för tryck, med ökning av maxkopior (I-EL) - utvidgar den Royaltyfria licensen för tryckta kopior med upp till 2.500.000 kopior.
   - Användningsrättigheter för Internet (W-EL) - digital data för återförsäljning: denna licens inkluderar rätten att använda bildmaterial i webbmallar som säljs vidare till kunder, skärmsläckare, e-kort, Powerpoint presentationer eller som skrivbordsbakgrunder till mobiltelefoner. Det maximala antalet digitala objekt är 10.000 kopior (gäller som total för varje typ av användning). Om denna mängd överskrids måste  du betala för denna licens ytterligare en gång. Den nya licensen förser dig då åter med standardmängden av kopior.
  • Utvidgade Rättigheter för Tryck (P-EL) - fysiska objekt för återförsäljning: inkluderar rätten att bruka bilder på t-shirts, vykort, gratulationskort, muggar, musmattor, affischer, kalendrar, inramat konstverk som ska säljas vidare till andra kunder i maximalt 10.000 kopior (gäller som total för varje typ av användning). Om denna mängd överskrids måste  du betala för denna licens ytterligare en gång. Den nya licensen förser dig då åter med standardmängden av kopior.
  • Köp av Full Upphovsrätt (SR-EL) - denna licens ger dig full äganderätt av den nedladdade bilden. Köparen av denna licens kan använda bilden exklusivt från det att den laddats ner och kan inkludera den i vilken typ av design som helst, med bara några begränsningar: känsliga ämnen kan fortfarande gälla, och köparen kan inte hävda att bilden skapades av honom  själv eller  återförsälja den som ett foto. Efter att en sådan licens är köpt, blir bilden omedelbart inaktiv på bildbyråns arkiv.. Skaparen/fotografen blir också skyldig att inaktivera bilden permanent från alla andra arkiv där bilden är tillgänglig för försäljning. Detta sker så snart det är möjligt, men ej senare än  efter 72 timmar. Fotografen bekräftar och kommer överens om att ge köparen den fulla äganderätten för den köpta bilden med denna SR--EL licens.
To provide you with additional information about how we collect and use your personal data, we've recently updated our Privacy Policy and Terms of Service. Please review these pages now, as they apply to your continued use of our website.