Sekretesspolicy

Vi är angelägna om att skydda våra medlemmars integritet. För oss är det viktigt att hålla informationen du delar med oss säker samt att din förståelse för hur vi samlar in, använder och underhåller din information. Vi har fysiska och elektroniska försvar för att skydda din information och trots att ingen överföring av data över Internet är 100 % säker från intrång, affärsmässigt rimliga ansträngningar för att skydda din information. Vi utvärderar ständigt ny teknik och, när så är lämpligt, uppgraderar vi våra system för säker information.

Vi skapat denna sekretesspolicy i ett dokument på webbplatsen, för att göra det lättare för dig att läsa det. De är en del av vårt avtal med dig och villkoren som nämns i våra Användarvillkor beskriver hur och när vi kan göra ändringar samt hur de är bindande för dig. Vi förbehåller oss rätten att ändra denna policy. Alla ändringar annonseras på den här sidan. Användare uppmanas att kontrollera sidan regelbundet eftersom även eventuella ändringar börjar gälla direkt.

(Allmänt) avslöjande:

Även om din sekretess är av högsta vikt för oss så kan vi inte till fullo garantera att din privata information når tredje parter. Var god läs "Information till tredje part", nedan, för mer information.

Överblick:

Detta sekretess meddelande är ämnat att förklara vår policy och informera dig om:

 • den information som vi samlar in av användare;
 • hur vi använder informationen;
 • under vilka omständigheter som vi ger ut information till tredje part;
 • hur du har möjlighet att uppdatera eller ta bort ev information som vi samlat och;
 • vad vi gör för att skydda information om dig.

Du kan besöka sidan och lära dig om vårt företag och produkter, samt produkter och tjänster tillgängliga hos våra sponsorer och leverantörer.

Privat identifierbar information:

När vi använder termen "privat igenkännbar information" menar vi information som ditt fullständiga namn, gatuadress, ort eller stad, postnummer, telefonnummer, födelsedatum, e-postadress, IP-adress och all annan information som skulle göra det möjligt för någon att identifiera dig eller kontakta dig. Det inkluderar även information om gjorda transaktioner eller relation med oss, om du har varit en kund eller om du har gett ut denna typ av information. Om du gör ett köp på vår webbplats, utöver ditt namn och kontaktuppgifter, samlar vi också in och sparar din faktureringsadress, bildval, ordernummer och information om din dators internetadress och webbplats som hänvisat dig till oss. Vi samlar in detta och andra uppgifter för att kunna genomföra dina beställningar och till att kommunicera med dig och skicka marknadsföringsmaterial.

Vi samlar privat information om dig när du besöker sidan och fyller i information, om du registrerar dig, börjar använda funktioner och tjänster, deltar i marknadsföring, gör beställningar eller under andra transaktioner eller aktiviteter. Vi kan använda informationen om dig för att skräddarsy din upplevelse.

Vissa funktioner på sidan kräver att du registrerar dig eller får vårt tillstånd innan du kan använda dem - av säkerhets, identifierings och marknadsföringsskäl, bland annat - och som en del av den processen vi be dig förse oss med viss privat information. Under registreringsprocessen får du välja användarnamn och lösenord. Bland annat hjälper den här informationen oss att säkert identifiera dig som en registrerad eller tillåten användare av dessa funktioner.

Ha i åtanke att när du skickar oss information, så garanterar det inte att du tillåts använda några eller alla funktioner på sidan.

Privat information som du lämnar till oss, liksom information, personlig eller annat, som du skapar och som kan sparas på eller i samband med webbplatsen, används för att ge dig bättre service. Det tillåter oss att spara dig tid och pengar och bättre förstå dina behov. Du kan också lära dig mer om dina inställningar och vilka varor och tjänster som passar dig bäst. Vi sparar information för att hjälpa oss att bekräfta beställningar, producera rapporter, kvalitetskontroll, administrera och hantera webbplatsen och vår verksamhet, och samt kontakta dig ang beställningar, transaktioner eller annan verksamhet som är associerad med sidan. Vi kan också råda dig om vilka varor och tjänster som finns tillgängliga från Dreamstime, dess leverantörer och/eller annonsörer. Om du är en registrerad användare, medger du att du förstår och ger oss ditt medgivande att spåra dina aktiviteter och din användning av webbplatsen och dess funktioner, i samband med din registrering och användning av webbplatsen.

Organisations konton:

Vi presenterar namn och logga av våra organisations kunder på ett flertal ställen runt våran websida. Var vänlig och meddela oss, via kontakt sidan, om er organisation inte vill bli presenterad som Dreamstime kund. Vi kommer i så fall att ta bort alla referenser till er organisation från websidan, förutom från er profilsida. Om vi inte emottager någon invändning från er efter att vi listat er organisations namn och/eller logga i en kundpresentation, så antar vi att vi har ert godkännande att visa denna information. I samtliga fall kommer vi att sträva efter att följa era instruktioner om hur ert företags namn och logga kan användas.

Cookies:

Vi använder cookies för att samla in data om dina besök. Datan läggs samman och används inte för att identifiera en individuel användare, på något annat sätt än för att ge dig åtkomst till sidan och dess produkter och tjänster. Vi använder cookies och likande material på andra sätt, t.e.x:

 • kunna räkna antal gånger du besökt sidan;
 • samla och rapportera statistik som har med sidan att göra;
 • att identifiera relevanta nyckelord och sökuttryck som refererar till visade bilder;
 • bestämma vilka funktioner besökare föredrar; och
 • välja annonseringar som kan var mer relevant till dig och
 • spara ditt användarnamn, lösenord och annan information för att du ska slippa fylla i det varje gång du återvänder.

En cookie är en liten fil som innehåller en sträng av bokstäver som unikt identifierar er webbläsare. Om vi antar att er webbläsare är konfigurerad att acceptera dem, när du besöker våran websida så skickar vi en eller flera cookies till din dator eller annan utrustning. Vi kan också sätta en eller flera cookies i er webbläsare när ni klickar på någon reklam eller andra länkar som presenteras på våran websida. Cookies gör det möjligt att spara användar preferenser och registrera vilka delar av vår websida som ni och andra användare besöker mest. Vi använder cookies för att förebygga bedrägeri och förbättra vår service. Om ni väljer att inte acceptera cookies, konfigurera då er webbläsare att inte acceptera dem genom att följa instruktioner för er webbläsare. Om ni har frågor angående hur man aktiverar och stänger av cookies i er webbläsare, kontakta då den som utvecklat er webbläsare för att få mer information. Om ni stänger av cookies i er webbläsare, så kommer vissa delar av Dreamstimes websida inte att fungera som förväntat. Vi kommer att tolka er åtkomst av webbsidan med en webbläsare som är konfigurerad att acceptera cookies som en ett godkännande att (i) ni har läst och förstått vår cookie policy, och (ii) ni accepterar att vi sätter cookies i er webbläsare.

Remarketing program

Dreamstime deltar i ”ett Remarketing” program som planläggs för att anpassa annonseringar, du ser, genom att registrera bestämda nyckelord och etiketter, som förbinds med sidorna som, du bläddrar på vår website, och därefter att använda den information automatiskt för att välja annonser, som kan vara mer relevant till dig. Om du skulle föredrar att opt ut ur denna service på vår lokal, dig kan göra så, vid besök av vår Remarketing, ut Opt sidan

Observera att detta förfarande inte kommer att blockera annonser som visas på de webbplatser du besöker, och det kommer inte att hindra andra än Dreamstime webbplatser från att samla marknadsförings uppgifter om dina surfnings aktiviteter. För att avaktivera placering av Teracent cookie för alla webbplatser, kan du besöka Teracent opt-out sidan. Likaså att avaktivera DoubleClicks marknadsförings cookie för alla webbplatser, kan du besöka DoubleClicks opt-out sida. Vi använder även Google Analytics som en del av vårt Remarketing program och att ge användning med statistisk information om delar av Dreamstimes webbplats som besöks mest. Du kan avaktivera Google Analytics genom att besöka Googles Annons inställningshanteraren.

Tredje parter på sidan:

Sidan kan innehålla reklam, referenser eller länkar till andra webbsidor eller organisationer. Observera att olika regler kan gälla kollektionen, användandet av information till tredje part i samband med marknadsföring, säljstöd och andra webbplatser som du besöker. Bruk av sådan teknik ligger under deras kontroll, inte vår, även om vi har en relation med tredje part så har vi ej möjlighet att kontrollera deras sidor eller policy. Vi uppmuntrar till att du undersöker och ställer frågor direkt till dem gällande detta.

Information till tredje part:

Förutom som det står beskrivet i denna sekretessförklaring, försöker Dreamstime i god tro att inte dela personlig information med tredje part. Dock ger vi ut information till andra då:

 • Du har gett oss din tillåtelse att göra det, i vilket fall är det tredje parts sekretesspolicy som då blir gällande;
 • Vi har ingått avtal om samarbete med företag som tillhandahåller produkter eller tjänster som du eftersökt;
 • Vi blir ombedda av statliga enheter eller domstolar att ge ut information;
 • Då vi misstänker att dina handlingar överträder någon lag eller våra användarvillkor, om du är ett hot mot rättigheter, egendomar, leverantörer eller mot andra medlemmar hos Dreamstime;
 • Då vi, enligt vårt omdöme, anser att det är nödvändigt för att kunna utforska eller lösa eventuella problem, för att skydda vårat företag, egendom och tillgångar, eller för att uppfylla våra lagliga skyldigheter;
 • I händelse av en konkurs, sammanlagning, förvärv eller affärs-sammarbete som gäller oss.

Det är också möjligt att tredje part kan få tillgång till överföringar eller privat kommunikation, på olaglig väg.

Vi säljer eller marknadsför ej din privata information till icke anslutna företag.

En del av den samlade information vi får in kan delas med marknadsförare för att kunna förbättra funktioner och lämplighet för sidan, men vi ger inte ut någon personlig information till dem i detta samarbetet.

Dina meddelanden till oss, inklusive kommentarer och annan feedback, som du kan ge till oss, är inte privata kommunikationer och behandlas inte som sådanna. Vi använder dessa kommunikationer för att hjälpa att förbättra websidan och att hjälpa andra användare att förstå vilka funktioner som är populära och praktiska. I att göra så, är det nödvändigt att dela dina kommunikationer till oss med olika partners. Om inte uttryckligen riktat annars av dig i kommunikationen, kan vi dela innehållet av sådanna kommunikationer från dig med andra deltagare; provided emellertid, inte identifierar dig som författare av kommunikationerna genom att använda ditt riktigt namn, om alls. Till exempel kan vi inkludera som ett intyg i befordrings- material din feedback till oss angående din erfarenhet, i att använda Dreamstime websiten. Du bör undvika att inkludera någon information i innehållet av dina kommunikationer till oss som kan avslöja din identitet som författare av kommunikationen, om inte du önskar att vi avslöjar samma utan begränsning till någon deltagare

Kommunikationer från oss:
Om du ger oss din e-postadress, kan vi emellanåt skicka dig e-post för att meddela dig om nya tjänster, produkter eller annan relevant information.

Översikt:
Våra sekretessanvisningar är formade så att vi:

 • endast samlar och använder din privata information på ett sätt som är nödvändigt för att kunna tillhandahålla tjänster av hög kvalité, för företagsadministration och för att informera dig om tjänster och produkter som är tillgängliga i vår företagsgrupp;
 • skydda denna privata information som användaren delar med oss, medans hög säkerhet och förtrolighet hålls. Av detta skäl är det endast anställda individer med erfarenhet och kunskap i informationshantering som har tillgång till denna information, och överträdelse av detta leder till diciplinåtgärder;
 • inte avslöjar privat information till någon extern organisation, bortsett från de tillfälle som finns beskrivna i detta sekretesspolicy, eller om speciellt tillstånd har erhållits;
 • kan kräva samma behållning till vår policy från organisationer som utför tjänster för oss, samt att vi tillåts granska och göra uppföljningar för att se så att policyn följs;
 • utbyter information om dig för att göra kreditkontroll vi köp av produkter från oss, för att förebygga bedrägeri eller andra aktiviteter som vi enligt lag har skyldighet att rapportera; och
 • kan hålla din privata information uppdaterad och fullständig, baserat på den information du ger oss. På sidan är det lätt för dig att uppdatera denna information.

Målsättning:

Denna sekretesspolicy är den universellt uttalade målsättningen hos Dreamstime, och ingen annan version, utan begränsning, är giltig.