Abakh Khoja Gravvalv I Kashgar

Bilder

1 föremål
 Abakh Khoja gravvalv i Kashgar Arkivfoton Abakh Khoja gravvalv i Kashgar