Ditt köp hjälper till att bekämpa COVID-19!
Vi donerar 10 procent extra royalties till våra bidragsgivare som COVID-19 Relief Stimulus

Industrier Och Hälso-/sjukvård Arkiv Foton

Visa vår samling av industrier och hälso-/sjukvård foton och titta in varje vecka för nya uppdateringar och tillägg

Se också Hälso-/sjukvård Filmklipp

3,503,314 föremål
gravid kvinnagravid kvinna ekg hakad bildskärmtålmodig till uppekg hakad bildskärmtålmodig till upp varm stenvarm sten arbetare för sjuksköterska för gullig doktorskvinnlig medicinskarbetare för sjuksköterska för gullig doktorskvinnlig medicinsk Medicinska ampuller och injektionssprutaMedicinska ampuller och injektionsspruta  badbubblan tar kvinnan badbubblan tar kvinnan Hiv-cellHiv-cell Hög fördjupningHög fördjupning tillbaka massagetillbaka massage backen smärtarbacken smärtar etnic medicinskt mång- lagetnic medicinskt mång- lag Svart mascaraSvart mascara läkarundersökningregisterläkarundersökningregister benkvinnabenkvinna hjälp för bandaid blod för hjälpmedel förstahjälp för bandaid blod för hjälpmedel första samples urinesamples urine  doktorskontor doktorskontor MRI bearbetar med maskin i sjukhusMRI bearbetar med maskin i sjukhus platsprovrörplatsprovrör föryngringhudföryngringhud bruk av handbokenbruk av handboken bruk av handbokenbruk av handboken fega vingarfega vingar prestationprestation begreppshuvudet smärtarbegreppshuvudet smärtar härlig behind clean kvinna för framsidaleaf shärlig behind clean kvinna för framsidaleaf s symbol för taktgrafhjärtasymbol för taktgrafhjärta ögoninjektionögoninjektion hjälpmedelasken green försthjälpmedelasken green först räknemaskindoktorräknemaskindoktor  Global läkarundersökning och hälsa Infographic med det runda cirkeldiagrammet Global läkarundersökning och hälsa Infographic med det runda cirkeldiagrammet Sjuksköterska som besöker högt Male tålmodigt hemmastattSjuksköterska som besöker högt Male tålmodigt hemmastatt kontrollfunktionslokalkontrollfunktionslokal carpaltunnelcarpaltunnel resuscitationutbildningresuscitationutbildning nedanför gå röntgenstråle för clippingmanbananedanför gå röntgenstråle för clippingmanbana hjälpande gamla människorhjälpande gamla människor muffinorangemuffinorange artärer ge ? första erfarenh ? snittavsnittåderartärer ge ? första erfarenh ? snittavsnittåder tandläkaretandläkare anatomiclippingmanlign tränga sig in banaröntgenstrålenanatomiclippingmanlign tränga sig in banaröntgenstrålen avslappnande brunnsortavslappnande brunnsort hälsa för omsorgskostnaderhälsa för omsorgskostnader objekt för symbolslogoläkarundersökningobjekt för symbolslogoläkarundersökning knäet smärtarknäet smärtar vänta för värdstickvänta för värdstick spika studionspika studion utrustningsatsläkarundersökningutrustningsatsläkarundersökning vara fräck mot henne som klämmer hudkvinnanvara fräck mot henne som klämmer hudkvinnan Stående av den åldriga doktorn med medicinska bosötttStående av den åldriga doktorn med medicinska bosöttt stenbehandlingstenbehandling husdjur för unge för hund för kaninkattdoktor tjaller undersökandehusdjur för unge för hund för kaninkattdoktor tjaller undersökande mot bröstcancer som gör klivmot bröstcancer som gör kliv  Doktorsmarkeringsbröst för kirurgi Doktorsmarkeringsbröst för kirurgi hallsjukhushallsjukhus FetmaFetma gör ren framsidaströmvattengör ren framsidaströmvatten medicinsk vetenskapmedicinsk vetenskap medicinsk vetenskapmedicinsk vetenskap barndentistrybarndentistry hallsjukhushallsjukhus förorsaka kramp i menstrual smärtar kvinnanförorsaka kramp i menstrual smärtar kvinnan  amning amning Struktur av mänskliga gamet: ägg och spermaStruktur av mänskliga gamet: ägg och sperma ryggrads- mriryggrads- mri  attackhjärta håller mannen Smärta i människokroppen attackhjärta håller mannen Smärta i människokroppen Tryck på telefonen och ila klockan med den mobila app-hälsoavkännarenTryck på telefonen och ila klockan med den mobila app-hälsoavkännaren  Tecken av den sunda livsstilen Tecken av den sunda livsstilen BOTOX®-behandlingBOTOX®-behandling astmaflickainhalerastmaflickainhaler tand- tandläkarelokalarbetetand- tandläkarelokalarbete behandla som ett barn doktorsmultipanelbehandla som ett barn doktorsmultipanel pillspills backen smärtar kvinnanbacken smärtar kvinnan sjuksköterskatålmodigsjuksköterskatålmodig behandla som ett barn modertermometernbehandla som ett barn modertermometern laboratoriumlaboratorium feberinfluensafeberinfluensa