Dreamstime FAQ - Betalning av skatt

När du fyllt i formuläret W-8BEN dras för ditt land angivna procenten i skatt. Ex: om ditt land har ett avtal om 10% skatt, och du tjänat in $150 från USA-baserade köpare på Dreamstime.com - då blir din nästa utbetalning från Dreamstime.com $150-10% (= $15) = $135.

Topp

Du ska gån in under rubriken Betalning av skatt och fylla i relevant information. Du ska också tillhandahålla ett ITIN nummer (EIN för företag) genom att skicka in korrekt formulär till US IRS (amerikanska skatteverket).

Topp

Fyll i formuläret W-7 (se länk under rubriken Betalning av Skatt) och sedan kan du ansöka om ett ITIN på ett av tre sätt: 1.Skicka per post till IRS med den info du finner här: www.irs.gov/individuals/article/0,,id=96287,00.html 2. Med hjälp av en IRS-godkänd rådgivare som finns i ditt land. 3. Genom att besöka ett IRS Taxpayer Assistance Center i Frankfurt, London eller Paris. Där kan de hjälpa dig på plats med ansökan av ITIN. www.irs.gov/localcontacts/article/0,,id=101292,00.html

Topp

Alla medlemmar som inte är från USA ska fylla i Del 1 av W-8BEN och samtycka till tillståndet i Del 4 innan deras bilder blir tillgängliga på Dreamstime.com. Viktigt! Om du är berättigad till förmåner enligt ditt lands avtal som sänker eller helt tar bort avdrag, MÅSTE du fylla i Del 2 i W-8BEN. Du ska fylla i det nummer du fått för betalning av skatt i USA (US TIN) på rad 6 i del 1 för att avtalsförmåner ska kunna åberopas.

Topp

Ett redan ifyllt W8 formulär hittar du HÄR. Observera att du måste justera informationen så den stämmer överens med dig.

Topp

Beskattning sker endast på köp gjorda av köpare baserade i USA. Köp från andra länder beskattas inte.

Topp

Dreamstime LLC måste dra 30% skatt från de royalties som härör från amerikanska medborgare, som har utbetalats till individer och företag som inte är amerikanska medborgare eller bosatta där. Detta avdrag på 30% kan minskas eller helt tas bort om du är bosatt i ett land som har handelsavtal med USA, och om det korrekta formuläret skickats in till Dreamstime LLC. Förteckning över de länder som har avtal med USA samt gällande avgifter, finns här

Topp

Denna skatt gäller bara medlemmar baserade utanför USA. Om du är baserad i USA, ska du ändå fylla i korrekt information under rubriken Betalning av Skatt.

Topp

Dreamstime LLC (ägare till Dreamstime.com) är en USA-baserad affärsverksamhet. Som en sådan måste Dreamstime LLC rätta sig efter USA:s lagar om skatter och avgifter. Dessa lagar kräver att avgifter betalas för de royalties som härrör från USA baserade företag, till individ eller företag som inte är baserade i USA.

Topp

Alla inkomster som härör från amerikanska köpare påverkas av ett sk. avdrag för amerikansk skatt. Detta gäller från och med den 15e september 2010, alltså påverkas inte intäkter intjänade innan detta datum, oavsett ursprung.

Topp

Varje försäljning till köpare baserad i USA beskattas, detta är alltså redan gjort när du ser inkomsterna på ditt konto. All avdragen skatt kommer att vara synlig unde Administration/ Ekonomi när du begärt utbetalning av ditt saldo.

Topp

Ja. Vi måste ändå ha en ifylld W-8BEN för att du ska kunna få den reduktion som du är berättigad till.

Topp

För att försäkra att lagarna om skatter och avgifter administreras på korrekt sätt, har USA:s skatteverk (IRS) skapat ett formulär till registreringen : W-8BEN. Vi måste begära in ett ifyllt sådant formulär från varje medlem som inte är medborgare eller bosatt i USA. Du kan se formuläret online HÄR. Formuläret tar endast några minuter att fylla i. Ibland kan det finnas behov att komplettera. Om detta gäller dig, kan du skriva ut formuläret och sedan posta det till oss. Instruktioner förljer med PDF-filen. Om du är osäker på vad som gäller dig, läs instruktionerna för W-8BEN och/ eller rådgör med en revisor.

Topp

Om ditt land inte har ett skatteavtal, dras 30% skatt på dina inkomster som härrör från köpare baserade i USA. Du måste ändå fylla i W-8BEN- formuläret. Du behöver dock inte tillhandahålla ett ITIN nummer i detta fallet.

Topp

Du kan eventuellt be om skatteavdrag i ditt land när skatt på din inkomst i USA har dragits. Du bör kontakta skatteverket i ditt eget land för mera information om detta.

Topp