FAQ / Betalning av skatt

Q: Mitt land har ett avtal med USA som är på 0, 5, 10 eller 15%. Hur fungerar detta?

När du fyllt i formuläret W-8BEN dras för ditt land angivna procenten i skatt. Ex: om ditt land har ett avtal om 10% skatt, och du tjänat in $150 från USA-baserade köpare på Dreamstime.com - då blir din nästa utbetalning från Dreamstime.com $150-10% (= $15) = $135.

Topp
Q: Jag är inte baserad i USA, vad behöver jag göra angående beskattningen?

Du ska gån in under rubriken Betalning av skatt och fylla i relevant information. Du ska också tillhandahålla ett ITIN nummer (EIN för företag) genom att skicka in korrekt formulär till US IRS (amerikanska skatteverket).

Topp
Q: Hur ansöker jag om ett USA ITIN?

Fyll i formuläret W-7 (se länk under rubriken Betalning av Skatt) och sedan kan du ansöka om ett ITIN på ett av tre sätt: 1.Skicka per post till IRS med den info du finner här: www.irs.gov/individuals/article/0,,id=96287,00.html 2. Med hjälp av en IRS-godkänd rådgivare som finns i ditt land. 3. Genom att besöka ett IRS Taxpayer Assistance Center i Frankfurt, London eller Paris. Där kan de hjälpa dig på plats med ansökan av ITIN. www.irs.gov/localcontacts/article/0,,id=101292,00.html

Topp
Q: Vilka delar av W-8BEN ska jag fylla i?

Alla medlemmar som inte är från USA ska fylla i Del 1 av W-8BEN och samtycka till tillståndet i Del 4 innan deras bilder blir tillgängliga på Dreamstime.com. Viktigt! Om du är berättigad till förmåner enligt ditt lands avtal som sänker eller helt tar bort avdrag, MÅSTE du fylla i Del 2 i W-8BEN. Du ska fylla i det nummer du fått för betalning av skatt i USA (US TIN) på rad 6 i del 1 för att avtalsförmåner ska kunna åberopas.

Topp
Q: Finns det ett W8 formulär som redan är ifyllt?

Ett redan ifyllt W8 formulär hittar du HÄR. Observera att du måste justera informationen så den stämmer överens med dig.

Topp
Q: Var kan jag se förteckningen över länder med avtal?

Klicka här för förteckning över länder med avtal.

Topp
Q: Drar Dreamstime någon skatt för inkomster som gjorts från försäljning till köpare som är från länder utanför USA?

Beskattning sker endast på köp gjorda av köpare baserade i USA. Köp från andra länder beskattas inte.

Topp
Q: Jag ska registrera mig som skattebetalare i USA. Hur kommer jag att bli skattade av USA?

Dreamstime LLC måste dra 30% skatt från de royalties som härör från amerikanska medborgare, som har utbetalats till individer och företag som inte är amerikanska medborgare eller bosatta där. Detta avdrag på 30% kan minskas eller helt tas bort om du är bosatt i ett land som har handelsavtal med USA, och om det korrekta formuläret skickats in till Dreamstime LLC. Förteckning över de länder som har avtal med USA samt gällande avgifter, finns här

Topp
Q: Jag är baserad i USA, vad behöver jag göra angående beskattningen?

Denna skatt gäller bara medlemmar baserade utanför USA. Om du är baserad i USA, ska du ändå fylla i korrekt information under rubriken Betalning av Skatt.

Topp
Q: Jag är inte medborgare eller bosatt i USA, och arbetar inte här, varför drar Dreamstime skatt på mina inkomster?

Dreamstime LLC (ägare till Dreamstime.com) är en USA-baserad affärsverksamhet. Som en sådan måste Dreamstime LLC rätta sig efter USA:s lagar om skatter och avgifter. Dessa lagar kräver att avgifter betalas för de royalties som härrör från USA baserade företag, till individ eller företag som inte är baserade i USA.

Topp
Q: Vilken del av intäkterna påverkas av avdrag?

Alla inkomster som härör från amerikanska köpare påverkas av ett sk. avdrag för amerikansk skatt. Detta gäller från och med den 15e september 2010, alltså påverkas inte intäkter intjänade innan detta datum, oavsett ursprung.

Topp
Q: Sker beskattning efter varje köp eller när jag begär utbetalning på $100 eller mer?

Varje försäljning till köpare baserad i USA beskattas, detta är alltså redan gjort när du ser inkomsterna på ditt konto. All avdragen skatt kommer att vara synlig unde Administration/ Ekonomi när du begärt utbetalning av ditt saldo.

Topp
Q: Jag är bosatt i ett land som har avtal om 0% skatt, behöver jag fylla i blanketterna?

Ja. Vi måste ändå ha en ifylld W-8BEN för att du ska kunna få den reduktion som du är berättigad till.

Topp
Q: Hur kompletterar jag skatteinformationen och begär avtalsenliga avgifter?

För att försäkra att lagarna om skatter och avgifter administreras på korrekt sätt, har USA:s skatteverk (IRS) skapat ett formulär till registreringen : W-8BEN. Vi måste begära in ett ifyllt sådant formulär från varje medlem som inte är medborgare eller bosatt i USA. Du kan se formuläret online HÄR. Formuläret tar endast några minuter att fylla i. Ibland kan det finnas behov att komplettera. Om detta gäller dig, kan du skriva ut formuläret och sedan posta det till oss. Instruktioner förljer med PDF-filen. Om du är osäker på vad som gäller dig, läs instruktionerna för W-8BEN och/ eller rådgör med en revisor.

Topp
Q: Mitt land har inget avtal, hur beskattas jag?

Om ditt land inte har ett skatteavtal, dras 30% skatt på dina inkomster som härrör från köpare baserade i USA. Du måste ändå fylla i W-8BEN- formuläret. Du behöver dock inte tillhandahålla ett ITIN nummer i detta fallet.

Topp
Q: Skatt har dragits från mitt konto på Dreamstime.com. Räknas det som inbetald skatt i mitt eget land?

Du kan eventuellt be om skatteavdrag i ditt land när skatt på din inkomst i USA har dragits. Du bör kontakta skatteverket i ditt eget land för mera information om detta.

Topp