Dreamstime FAQ - Användarrelaterade frågor (för fotografer)

Vi söker efter väl definerade kommersiellt användbara koncept, säljbara kompositioner som visar kreativ inblick. Vi är också angelägna om hög tekniska nivå när det gäller färg, definition, ljusättning och skärpa för bilderna vi mottar. Vi uppmuntrar digital bildbehandling och kreativitet, så länge som det tillför något till bildens värde. Tänk på den generella naturen av arkivbilder. Ämnet ska vara så generellt som möjligt, medan kompositionen ska vara klar, utan element som distraherar tittaren från huvudtemat. Kom ihåg att den intellektuella kreativa processen är skillnaden mellan koncept och point-and-shoot. Ett bra sätt att få en bättre bild av vad som är populärt in arkivfoto är att bläddra igenom våra bästsäljande bilder. På så sätt får du en visuell effektivare hjälp för att förstå och uppnå framgång som arkivfotograf på Dreamstime.

Topp

Fotografer kan begära utbetalning så snart deras inkomstsaldo uppnått $100, genom att ansöka från Administrationssidan. Betalningar skickas ut på check, Paypal, Payoneer (Dreamstime prepaid MasterCard) eller Skrill (MoneyBookers). Saldot är inte längre synligt när du har begärt utbetalning.

Topp

Alla filer måste överföras i JPG-format, RGB och sRGB, fritt från artifater, med en minsta storlek på 3 MP och högst 70 MP. Ytterligare instruktioner ges på sidan Ladda upp bild.

Topp

Det kan finnas en gräns för antalet bilder som kan skickas in per vecka (gränsen återställs varje söndag). Alla användare kan skicka via FTP: Användare med mer än 80 % godkända bilder får överföra den maximala mängden bilder per vecka. Detta gäller för de första 50 bilderna om du är en ny fotograf. Användare med mellan 50-80 % godkända bilder får överföra hälften (1/2) av den maximala mängden bilder per vecka. Användare med mellan 30-50% godkänt får överföra en tredje del (1/3) av den maximala mängden bilder per vecka. Användare med mellan 10-30% godkänt får överföra en fjärdedel (1/4) av den maximala mängden bilder per vecka. Användare med mellan 0-10% godkänt får överföra ett sjätte (1/6) av den maximala mängden bilder per vecka. nAlla fotografer med ensamrätt har rätt att ladda upp 50 % fler bilder än gränserna ovan. Fotografer som har mer än 500 bilder online och mer är 85% godkänt kan ladda upp flera gånger så många bilder som angetts ovan. Denna funktion är endast tillgänglig via ansökan.

Topp

Vi vill görna acceptera så många bilder som möjligt, men vi förbehåller oss rätten att neka bilder som inte passar vår marknadsföringsstrategi. Varje byrå har sin egen målgrupp och strategi. Vi uppmuntrar fotografer att be om förtydligande om ett avslag genom att svara på e-postmeddelandet, men observera att vi inte kommer att ta den här typen av uttalande i beaktande.

Topp

Vi älskar illustrationer! Vektor filer ska sparas i raster format, JPG med hög upplösning, sparad med högsta kvalitet och inskickad i detta format. Du kan också ladda upp fler format (AI, PNG, CDR, SVG, eller EPSfiltyper accepteras) efter JPG uppladdningen med FTP uppladdning/Ytterligare format mappen eller så snart som JPG filen har godkänts. I vissa fall (e.g. layouter för webb mallar) är det lämpligt att ladda upp de extra filformaten innan granskningen av JPG filen i syfte att öka chanserna för godkännande.

Topp

Du måste bifoga en modell release till din uppladdning för varje identifierbar person i ett foto. Om du har flera modeller måste du bifoga flera Modell releaser. Om du vill välja flera modell releaser för samma bild, håll nere Ctrl och klicka på de modell releaser du vill använda. Sen kan du fortsätta med din uppladdning.

Topp

Detta beror på ämnets spännvidd, bildernas kvalité och hur många bilder som redan finns i databasen på detta specifika tema. Ibland kan en kund hitta en bild nu men inte ladda ner den förren senare, så den första sålda bilden brukar komma efter runt en månads tid. Om du skickar in fler bilder, ofta, har du större chans att sälja något snabbt.

Topp

Det är sannolikt att de inte godkändes och att e-post meddelandena inte nådde dig. Kontrollera att din e-post inte har lagt meddelandena bland skräpposten. Unde rubriken Icke Godkända bilder på administrationssidan, kan du kontrollera anledningen till att de inte godkändes. Observera att filer bara finns kvar i 7 dagar efter granskningen.

Topp

Denna funktion visar de medlemmar som lagt upp maximalt antal bilder de senaste 7 dagarna. För att finnas med här bör du lägga upp max antal bilder per dag samt vara aktiv på forumet.

Topp

Samma som du använder på Dreamstime.com.

Topp

Vi vill alltid ha flera fotografer och de är vår gemenskaps viktigaste tillgång. Här är några grundläggande riktlinjer som hjälper dig att preparera din abilder för granskning. Registrering, medlemskap, och att skicka in bilder kostar ingenting. När du har ett aktivt konto, kan du börja ladda upp bilder. Vår byrå har inte en inledande screening av din portfölj, men se till att du är selektiv och ladda bara upp bilder av hög kvalitet då konkurrensen är hård. Hitta mer info om uppladdningssteg här. För stora portföljer rekommenderar vi FTP alternativet där du kan ladda upp hela din portfölj på en gång. Användare som är exklusiva med andra byråer kan börja ladda upp bilder offline så fort de skickat in ansökan om att upphäva exklusivitet. Innehållet kommer att göras tillgängligt för försäljning så snart denna ansökan beviljats. Låt dig inte nedslås av avslag. Medans vi gärna vill ta emot alla bilder du skickar till oss, måste vi se till att din portfölj endast har innehåll som har hög försäljning potential. Vi vill också ge dig möjlighet att förbättra och utvecklas för att möta behov och krav från foto marknaden. Glöm inte att titta in på vår webbplats Villkor. Mer detaljer om att sälja bilder och tilldelas royalties kan hittas på Sälj dina bilder sidan. Delta i konversationer på forumet för tips och delade erfarenheter från andra medlemmar.

Topp

Portföljexponering beräknas, genom att jämföra storleken på din portfölj med den största som finns på sidan just då

Topp

Filer som är mer än 6 månader gamla kan du avaktivera när du vill. Du får lov att avaktivera 30% av filer som är yngre än 6 månader, men 70% måste vara aktiva i minst 6 månader efter att de godkänts. Efter denna period kan du avaktivera dem. Efter att de avaktiverats kan ingen annan förutom du och admin se dem. De finns kvar i databasen tills det att alla förpliktelser kring dem är slutgjorda, sen tas de bort automatiskt. Innan detta har fastställts, kan de inte tas bort helt. Konto med aktivitet kan inte tas bort (nedladdningar, licenser), eftersom det måste finnas interna referenser till dem. Däremot kan de blockeras från offentlig visning så snart kraven går ut. Mer information om detta kan du läsa under Användarvillkor.

Topp

I ditt kontos medlemsadministration kan du få tillgång till FTP. Markera "Aktivera FTP". Detta är möjligt om du har minst 1 fil aktiv.

Topp

Ja, \\\"sälj rättigheter\\\" alternativet för uppdragsbilder betyder inte att bilden inte har sålts innan eller har skapats speciellt för uppdraget, men kan inte säljas någon annan stans efter att du ingått detta avtal.\nOm du ät medveten att du ger upp alla rättigheter efter att de har godkänts av Dreamstime och upphovsrätt avgiften beviljas, så kan du ladda upp bilder som sålts förut.

Topp

Skriv ut dokumentet, fyll i informationen enligt nedan, skanna det eller fotografera det och ladda sen upp det till vårt Modell release bibliotek. Vi accepterar också modell releaser som genererats av program, dvs Easy releases. De applikationer som har hittills godkänts som förenliga med våra rättsliga normer är Easy Release för iPad och Android, Model Release och ASMP Release för IOS endast. Alla modell releaser ska fyllas i av dig, som fotograf, modellen och ett vittne, som är en tredje person av myndig ålder (du kan inte själv vara vittne). För självporträtt, är du både fotograf och modell, men du kan inte vara vittne. För bilder med dina barn, är du både fotograf och förälder/vårdnadshavare, men du kan inte vara vittne. Dessa fält måste fyllas i: Fotografens namn, signatur; modellens namn, signatur, full adress (inkl land); vittnets namn, signatur. Dessa fält måste fyllas i för modeller som är under 18 år: fotografens namn, signatur; modellens namn, vårdnadshavares namn, signatur, full adress (inkl land), telefon; vittnets namn, signatur. Dokumentet måste fyllas i med romerska bokstäver och måste vara läsbart. När du laddar upp en skannad eller fotograferad MR kan signaturerna inte vara digital. Modell releaser som skapats av en mobil applikationer kan ha digitala signaturer.

Topp

Nej, modellen kan skriva under ditt egna dokument, så länge det innehåller all nödvändig information och alla villkor. Dokumentet kan innehålla din egen logga, men vi vill inte ha dokument som tillhör en annan byrå med deras namn på.

Topp

Underkända bilder ska inte tas personligt utan en riktlinje som talar om kvalitet och kommersiellt värde för en specifik bild som marknaden ser ut då bilden är granskas. Som din representerande agent vill vi erbjuda mer av ditt material, men dina bilder måste passa våra kunders behov och krav, både tekniskt och estetiskt. Vi ger dig orsaken till underkännandet som en riktlinje så att dina framtida bilder kan förbättras och säljas framgångsrikt. Läs alltid orsaken till underkännandet noggrant och fullständigt. Öppna din underkända bild och granska den igen med orsaken till unerkännandet i åtanke. Det kommer att hjälpa dig att se din bild mer kritiskt och och från en objektiv synvinkel. Om du kan åtgärda felet så kan du skicka in bilden igen. Om du inte kan korrigera bilden, så lär av misstaget. Gör ditt bästa för att undvika att upprepa det i dina framtida uppladdningar. Detta gäller i synnerhet om du ser samma orsak till underkännande upprepas - det betyder att du måste ägna större uppmärksamhet åt denna aspekt av dina bilder. När du undviker de misstag du gjort förr kommer du att börja se hur dina färdigheter och i slutändan de bilder du producerar blir bättre och bättre. Om du inte förstår orsaken till underkännandet kan du kontakta oss och fråga efter en mer detaljerad beskrivning. Tala också om för oss varför du tror att din bild är bra och passar för komersiellt användande. Det hjälper dig att se bilden från våran synpunkt. Vi förbehåller oss rätten att välja vårt innehåll och avslagen är inte nödvändigtvis relaterade till dina fotografiska kunskaper och teknik, utan avspeglar våra kriterier för val av säljbart material. Även om du kanske inte alltid håller med vår feedback, tänk på att det är tänkt att maximera ditt godkännande och försäljnings potential av dina bilder på vår websida. Lycka till!

Topp

Filerna som köar för granskning hittar du på din administrationssida, under \\\"pågående\\\". Du kan redigera eller ta bort filer så länge de inte redan börjat granskas av admin. När en bild blivit allokerad av en admin, så är inte edit knappen längre tillgänglig.

Topp

Nej, detta stämmer inte riktigt. En fördel med att ha sina bilder hos en bildbyrå är att porföljen fortsätter att generera inkomster under lång tid. Men om du fortsätter att skicka in bilder, så kommer inkomsterna också att öka i snabbare takt. Deras belopp kan fördubblas eller tredubblas under nästa månad, om du laddar upp hela tiden. Efter uppladdning av ett stort parti bilder kan man se ett betydande antal försäljningnar efter en månad eller tidigare. När du slutar skicka in bilder, växer inte försäljningen lika snabbt som tidigare, men kommer inte att helt upphöra. Dessa slutsatser är baserade på statistik, så för dig kan det variera. Konstant Uppladdning av bra bilder och ständigt förbättra kvaliteten samt aggressiv selektivitet av din egen portfölj är de viktigaste \\\"hemligheterna\\\" till framgång i fotografering.\n

Topp

Ett Modell release dokument är det dokument som som behövs för att vi ska veta att en bild som innehåller igenkännbara människor är godkänd av dem (modellen). De är konfidentiella och ses endast av våra redaktörer som kontrollerar att de är sanningsenliga. Du kan hämta ett MR dokument här: https://www.dreamstime.com/stockutilities. Hämta det dokument som överensstämmer med din användning, ex en för att använda till en vuxen modell, och en för en minderårig modell. Om du ska använda bilden i ett uppdrag ska du be modellen underteckna en MR med ensamrätt (Exclusive model release).

Topp

När filerna skickats, överför systemet dem automatiskt till ditt område för Ofärdiga filer. De tas också bort från ditt FTP-konto.Om du går till Historik kan du se om överföringen lyckades.

Topp

Ibland kan en granskning av en bild visa att den innehåller logotyper etc, som inte kan tas bort, och därför inte heller kan säljas som vanlig RF-bild. Redaktören kan ändå godkänna den som Redaktionell, om den anses ha potential. Detta förhindrar också att en bild inte godkänns alls och att en medlems godkännande % sänks.

Topp

Tills det att utbetalningen godkänts syns summan inte i statusfältet. Det kommer att läggas till efteråt. Observera att detta kan ta upp till 24 timmar.

Topp

Det kan ta flera dagar innan dina bilder granskas, beroende på hur många bilder som köar. Kontrollera att din e-post klients skräppostfilter inte blockerat meddelanden från Dreamstime. Du också söka dina bilder på Medlemsadministration - Aktiva bilder eller Icke godkända bilder. Om du fortfarande inte kan hitta dem, skriv till support och inkludera filernas ID.

Topp

Beroende på serverns belastning kan det ta upp till ett par timmar för filerna att nå ditt Ofärdiga filer område. Avvakta med att ladda upp dina filer igen om du inte ser omedelbart result, för att undvika generering av dubbletter på servern. Om du fortfarande inte ser dina bilder i ditt konto efter mer än 24 timmar, måste någonting ha gått fel, kan du försöka med att ladda upp dem igen. Observera att om bilderna mindre än 3MP, inte JPG eller ej RGB automatiskt raderas utan att meddela dig.\n

Topp

Först måste MR dokumentet laddas upp till MR arkivet. När detta är gjort, kan du använda använda detta dokument för all bilder av samma modell, Du behöver alltså inte skicka in dokumentet varje gång du lägger upp nästa bild på modellen. Dokumentet kan du koppla till en bild på bildens infosida innan du skickar den till granskning. Om bilden innehåller fler än en modell, kan du koppla flera dokument genom att hålla nere CTRL tangenten i rull-listan.

Topp

Om du valt utbetalning via bank check, kan det dröja upp till 2 veckor innan den når dig. Om du valt Paypal, payoneer (Dreamstime prepaid MasterCard) eller Moneybookers, dröjer det mellan några dagar - till ca en vecka. Inga utbetalningar skickas under helgdagar.

Topp

Det går, men vi rekomenderar det inte. IE kan ibland skippa att avbryta serveruppkopplingen när du är färdig, detta kan hindra din uppkoppling om du försöker senare. Du kan använda ex. FileZilla, en klient som är gratis och lätt att använda. Om du använder Firefox finns det något som heter FireFTP, som öppnar en klient i din webbläsare.

Topp

Du kan skicka in en bild som vanligt, och specificera i adminfältet vilket ID vars bild du vill byta ut med, tillsammans med eventuella ändringar/ förbättringar. Om bilder godkänns i granskning, avaktivera den gamla bilden och be support ta bort den från databasen.

Topp

Kontakta support, skicka med info som: namnet på din FTP-klient, ev. felmeddelande, ditt OS samt annan värdefull information. Du kan se HÄR för vidare instuktioner.

Topp

Detta beror troligen på att du sparat dina filer som CMYK istället för RGB. Var god spara om dem och skicka in igen.

Topp

Under FTP på Medlemsadministration, kan du se ditt användar ID i siffror.

Topp

Priset för en SR-EL bestäms av medlemen själv. Vi har en lista med rekomenderade priser, med dessa är endast vägledande. Vi rekomenderar att varken sätta för höt eller för lågt pris, för att skrämma bort kunder eller för att detta är en slutgiltig försäljnings-form. Bilden kan inte säljas igen och måste tas bort från alla byråer där den säljs. Överträdelser mot detta avtal har allvarliga konsekvenser.

Topp

Kontrollera att dina bilder har en storlek på minst 3MP. Blanda inte ihop MP (fotodimensionerna) med MB (filens storlek). För att få fram MP multiplicera bildens längd och bredd och dela resultatet med 1.000.000. Ex: Bilden är 3000 x 2000 pixlar stor: bildens upplösning är 6.000.000 pixlar ( 6 MP).

Topp

Royalties som skiljer sig från de som listas på sidan Sälj dina Bilder, kan ha olika orsaker. Den vanligaste är värdet på kreditpoängen som tillhör ett visst paket kunden köpt. Ju fler poängkrediter ett paket innehåller, dessto lägre blir kostnaden per kreditpoäng. T.e.x.; 8 kreditpoäng köpta i paketet $9.99, ger en royalty på $1.25/kreditpoäng; royalties för en bild som kostar 8 kreditpoäng varierar mellan $3 (icke ensamrätt, nivå 1) till $6 (ensamrätt). Ett paket som kostar $99.99 ger kunden 108 kreditpoäng, vilket blir $0.93 per kreditpoäng. Royalties för en bild på 8 kreditpoäng blir $2.23 icke ensamrätt, nivå 1), och $4.46 (ensamrätt). Skillnader kan också bero på om du deltar i partner-program samt eventuella skatte-avgifter för medlemmar utanför USA.

Topp

Ja, men bonusen läggs inte till automatiskt av systemet. Kontakta support efter att du gjort omvandlingen, så läggs bonusen på. Om beloppet som du redan konverterat är lika med priset på ett paket så tilldelar vi samma bonus.

Topp

Extra format du kan skicka in är, i RAW: arw, pmp, srf - Sony ; crw, cr2 - Canon; cmt - Chinon; dcr - Kodak; dng - Digital Negative Format; j6i - Ricoh; mos - Leaf Valeo; mrw - Minolta; nef - Nikon; orf - Olympus; pef - Pentax; raf - Fuji; x3f - Sigma; rw2 - Panasonic Lumix. Illustrators can upload vectors as cdr- Corel Draw, ai - Adobe Illustrator, eps - Encapsulated Postscript.

Topp

Om du går till ftp instruktioner, så hittar du en steg-för-steg guide.

Topp

När du skickat in dina bilder, hamnar de i en granskningskö, varifrån de ses i kronologisk ordning. Räkna med ett par dagar. Du får en ETR (Estimated time until review/ beräknad tid till granskning) för varje fil, men detta är endast vägledande och den riktiga kö-tiden beror på ett antal olika faktorer. Dessa kan vara: helgdagar, totalt antal köande filer, antal godkända bilder etc. Du får gärna skicka in fler bilder medans de övriga köar.

Topp

Det kan dröja upp till 7 dagar för din begäran att granskas. Du måste ha minst 50 bilder aktiva för att komma ifråga för ensamrätt. Du kan begära detta från Medlemsadministration/ Aktiva filer.

Topp

Din klient rapporterar att du redan är ansluten, vilken kan bero på att du inte avslutat din senaste anslutning. Vänta en stund medans servern stänger anslutningen, och försök igen. Om det forfarande uppstår problem, försök med "Avbryt FTP" / "Aktivera FTP".

Topp

Kontrollera att du fyllde i ditt ID i SIFFROR, inte bokstäver, när du aktiverade ditt FTP-konto och att din FTP-klient är satt till passiv överföring (passive mode transfers).

Topp

Du måste vänta ca 24 timmar på att sedin bild efter att du fått meddelande om att den godkänts i granskningen. Kontakta support om den inte syns till efter 48 timmar.

Topp

Alla användare med minst en fil aktiv har tillgång till överföring med FTP. Du kan överföra filer till ett max av 1GB. De filer som ligger i Ofärdiga filer är de enda som begränsas av godkännande %.

Topp

Detta beror på din FTP-klient. Vanligtvis är det under "Connection Preferences", Connection Settings" el Advanced Settings" (inställningar).

Topp

Kontrollera att ditt dokument innehåller all nödvändig information, om inte så kan du överföra den till arkivet igen, under ett annat namn så att du inte förväxlar den med den gamla. Skicka in de avisade bilderna med det nya MR dokumentet, samt e-posta support med info om att du vill att de redan godkända bilderna ska kopplas till det. Inkludera bildernas ID samt namnet på det nya och det gamla MR dokumentet.

Topp

Om dokumentet hör ihop med en och samma modell, gå till redigera och fyll i alla fält. Om det importerade dokumentet är för en grupp av modeller (JPG bilder ihopsatta till en), måste du lägga upp en MR för varje modell. Kontakta support för att koppla en bild till passande dokument. Inkludera namn på det dokument i ditt arkiv för varje person i din bild.

Topp

Detta meddelande innebär att en återbetalning skett för en av dina bilder. Meddelande förklarar varför och för vilken bild det gäller. Återbetalning sker endast i speciella fall, läs mer om detta HÄR.

Topp

Om du inte har några bilder som är kopplade till ett MR dokument, så kan du ta bort det själv från arkivet. Om du har bilder kopplade till en MR som du vill ta bort, lägg till det nya dokumentet under ett nytt namn. Kontakta sen support och meddela att du vill byta dokumentet med det nya, inkludera namn på modellen och på det nya och gamla dokumentet.

Topp

Klicka på ett namn i arkivet för att se alla bilder som hör ihop med ett visst dokument. Du kan använda dig av detta för att kontrollera om du saknar ett dokument eller har felkopplingar.

Topp

Flaggningar för nyckelord kontrolleras av admin och godkänns eller avisas. Du får en kommentar varje gång en av dina bilder flaggas. Det kan ta flera veckor innan rapporten granskas, under tiden kan du redigera bildens information (Bildsidan/Verktyg) och ta bort irrelavanta nyckelord. Om infot har redigerats och inte längre är inkorrekt, tas flaggningen bort. Om detta inte skett när bilden granskas, tas redigeringsrätten bort och den som flaggat får $0.02. Vi rekomenderar att all info kontrolleras för att undvika flaggningar i framtiden.

Topp

Det går bra att överföra övreiga format och dokument via FTP. När du använder din FTP-klient väljer du vilken sub-folder som bilderna ska skickas till. För övriga format, ex eps, måste namnet på filen vara bildens ID samt filändelsen, ex: 123456.eps för bild med ID nummer 123456.

Topp

Geo-taggning ska användas på filer där plats är relevant. Använd geo-taggning på bilder tagna inomhus endast för platser som anses intressanta från en kulturell, arkeologisk, historisk, social, eller turists synpunkt, e.g. muséer, kyrkor, stationer, flygplatser, och andra sevärdheter. Var vänlig och geo-tagga inte bilder som tagits studio och andra koncept som inte är relaterade till plats. Vi rekommenderar också att ni ser till att sekretessen av privata platser observeras om ägarna så önskar.

Topp

För att skicka in en bild igen, måste ni först ladda upp bilden enligt den vanliga proceduren. Bilden kommer att gå till mappen med ofärdiga bilder. När bilden finns i denna mapp, så fortsätt till omsändningssidan, fyll i omsändnings ID som ni fick i avslagsemailet och välj sedan bilden i mapplistan. Sänd inte in bilden igen utan att ha förbättrat den enligt beskrivningen in avslagsemailet. Observera också att när ni använder omsändnings identiteten så kommer samma licens (redaktionell eller RF) att bibehållas som valdes första gången bilden skickades in.

Topp

Om din bild har nyligen godkänts, så kom ihåg att det tar några dagar för systemet att uppdatera och indexa bilden ordentligt så att den visas i alla delar på webbplatsen. Under dessa dagar fungerar inte nyckelorden i sökningar. Du kan hitta din bild om du söker efter ID-nummer eller på din profilsida. Du kommer att kunna hitta bilden i sökningar efter cirka 5 dagar.

Topp

Steg 1: Ladda upp bilderna genom att använda den vanliga Skicka in bilder metoden eller via FTP (Medlemsadministration). FTP uppladdning måste först aktiveras medans den vanliga Skicka in bilder metoden kräver att Java är installerad/uppdaterad. Vänta några timmar medans bilderna bearbetas. Steg 2: Kontrollera om bilderna har rätt bearbetats i ditt uppladdningshistorik område. Steg 3: Fortsätt sedan till Ofärdiga filer/Medlemsadministration. Det finns tre flikar: 'RF kommersiella' (bilderna kan användas för kommersiella licenser, du fyller i din egen bildinformation, endast på engelska), 'RF inga nyckelord' (bilderna kan användas för kommersiella licenser, bildinformationen fylls i av våra Keymasters för $0.60/bild), 'Editorial' (bilder för redaktionella licenser). Håll musen över varje flik för att se detaljerad beskrivning. Välj en av de tre flikarna och fortsätt. Steg 4: Fyll i bildinformationen och sänd in bilden för granskning genom att klicka på Skicka knappen. Bilden finns sedan i Bilder i kö mappen tills den har blivit granskad. Du kommer att meddelas via email om bilderna är godkända eller nekade.

Topp

Vår byrå kan ge er ett rekommendationsbrev som ni kan använda vid ansökan av press pass. Notera att vårt brev är inte ett press pass och det garanterar inte att att ni får tillträde eller att ni har tillåtelse att fotografera tillställningen. För att få ett rekommendations brev, ber vi er att kontakta vår support service och delge oss detaljer rörande evenemanget (datum, plats, namn, etc.).

Topp

Normalt så kräver vi en modell release per modell oberoende av hur många fotograferings sessioner har uppladdats. Även om ni har fler MR dokument, så behöver ni endast ladda upp ett per modell. Ni behöver ladda upp nya modell releaser när modellen når nya åldersgrupper. Vår avancerade sökmotor har en ålders parameter så, till exempel, om er modell flyttas från 21-30 års kategorin till 31-45 års kategorin, så måste ni tillhandahålla ytterligare en modell release för samma modell. På så sätt bibehålls ålders relevansen i sökningar och era bilder får korrekt exponering.

Topp

Vår granskninggrupp består av heltids anställda granskare och externa granskare som vi oftast rekryterar bland våra medlemmar. Vilken bidragsgivare som helst kan inbjudas att delta i den externa gruppen. Urvalskriterier för externa redaktörer handlar i allmänhet om: - din verkeamhet som bidragsgivare (portfölj kvalitet och mångfald, hög godkännande ratio, regelbudna och konsistenta uppladdningar. - Ditt övergripande uppförande som medlem (hjälpsamhet, användbara forum och blogginlägg). - Förmåga att demonstrera gedigen kunskap av website funktioner och regler. - Exklusivitet med vår agentur utgör ett plus. Vi letar alltid efter engagerade medarbetare som demonstrerar och innehar de ovan nämnda egenskaperna under en lång tidsperiod. OBS: Vår rekryteringsprocess är inte enbart baserad på dessa kriterier och de är tillhandahållna som generell vägledning. Att möta dessa kriterier utgör ingen garanti för att bli utvald.

Topp

Köpare kan navigera flera sidor innan de köper en bild så att du kan ibland se att "köparen sökte efter" avsnittet listar sökord som inte ingår i din bildinfo, och som kan vara ovanliga eller helt orelaterade till din bild. Du kan använda dessa sökord för att identifiera begrepp då i vissa fall orelaterade sökord kan avslöja mer om köparnas projekt. Även om de börjar från en sökning med nyckelord, köparen kan sedan navigera "liknande bilder" eller "fler bilder med denna modell" sektioner. En sökning på "leende kvinna" kan fortsätta med "bilder med samma modell" sektion där köparen kan ändra till ett annat uttryck och slutligen ladda ner en "upprörd man". Om sökorden aldrig ändrats när dessa sidor navigeras, så är den inledande "leende kvinna" frasen som sparas och visas som används av köparen. "Köparen sökte efter" -funktionen är avsedd att hjälpa dig att bättre förstå hur sökningar görs och vilka av dina sökord som är mest relevanta ur försäljnings synpunkt. Du kan använda den som riktlinje och uppdatera bildinfon att inkludera relevanta eller uppenbara sökord som du kan ha missat. Vi ber dig att tänka på visuell sökning med förklaringen ovan och inte inkludera orelaterade eller irrelevanta termer. Spam är inte tillåtet så se till att alla sökord är relevanta för din bild. Om en köpare laddar ner din "hund ser upp", men till en början sökte efter "affärsman tittar upp", det enda sökord som du kan lägga till din bild är "ute" och "upp" i fall de saknas.

Topp