FAQ /

Underkända bilder ska inte tas personligt utan en riktlinje som talar om kvalitet och kommersiellt värde för en specifik bild som marknaden ser ut då bilden är granskas. Som din representerande agent vill vi erbjuda mer av ditt material, men dina bilder måste passa våra kunders behov och krav, både tekniskt och estetiskt. Vi ger dig orsaken till underkännandet som en riktlinje så att dina framtida bilder kan förbättras och säljas framgångsrikt. Läs alltid orsaken till underkännandet noggrant och fullständigt. Öppna din underkända bild och granska den igen med orsaken till unerkännandet i åtanke. Det kommer att hjälpa dig att se din bild mer kritiskt och och från en objektiv synvinkel. Om du kan åtgärda felet så kan du skicka in bilden igen. Om du inte kan korrigera bilden, så lär av misstaget. Gör ditt bästa för att undvika att upprepa det i dina framtida uppladdningar. Detta gäller i synnerhet om du ser samma orsak till underkännande upprepas - det betyder att du måste ägna större uppmärksamhet åt denna aspekt av dina bilder. När du undviker de misstag du gjort förr kommer du att börja se hur dina färdigheter och i slutändan de bilder du producerar blir bättre och bättre. Om du inte förstår orsaken till underkännandet kan du kontakta oss och fråga efter en mer detaljerad beskrivning. Tala också om för oss varför du tror att din bild är bra och passar för komersiellt användande. Det hjälper dig att se bilden från våran synpunkt. Vi förbehåller oss rätten att välja vårt innehåll och avslagen är inte nödvändigtvis relaterade till dina fotografiska kunskaper och teknik, utan avspeglar våra kriterier för val av säljbart material. Även om du kanske inte alltid håller med vår feedback, tänk på att det är tänkt att maximera ditt godkännande och försäljnings potential av dina bilder på vår websida. Lycka till!

Topp