FAQ /

Högupplösta bilder som du laddar ner är inte vattenmärkta. Endast tumnaglarna som visas på webbsidan är vattenmärkta. Du kan ladda ner en bild genom att klicka på Ladda Ner, nedanför bildens beskrivning. Läs igenom informationen i 'Bekräftelse på nedladdning' noga, den beskriver hur du kan gå till väga för att hämta en fil.

Topp