FAQ /

Royalties som skiljer sig från de som listas på sidan Sälj dina Bilder, kan ha olika orsaker. Den vanligaste är värdet på kreditpoängen som tillhör ett visst paket kunden köpt. Ju fler poängkrediter ett paket innehåller, dessto lägre blir kostnaden per kreditpoäng. T.e.x.; 8 kreditpoäng köpta i paketet $9.99, ger en royalty på $1.25/kreditpoäng; royalties för en bild som kostar 8 kreditpoäng varierar mellan $3 (icke ensamrätt, nivå 1) till $6 (ensamrätt). Ett paket som kostar $99.99 ger kunden 108 kreditpoäng, vilket blir $0.93 per kreditpoäng. Royalties för en bild på 8 kreditpoäng blir $2.23 icke ensamrätt, nivå 1), och $4.46 (ensamrätt). Skillnader kan också bero på om du deltar i partner-program samt eventuella skatte-avgifter för medlemmar utanför USA.

Topp