Dreamstime

FAQ / Hur fyller jag i modell releasen?Skriv ut dokumentet, fyll i informationen enligt nedan, skanna det eller fotografera det och ladda sen upp det till vårt Modell release bibliotek. Vi accepterar också modell releaser som genererats av program, dvs Easy releases. De applikationer som har hittills godkänts som förenliga med våra rättsliga normer är Easy Release för iPad och Android, Model Release och ASMP Release för IOS endast. Alla modell releaser ska fyllas i av dig, som fotograf, modellen och ett vittne, som är en tredje person av myndig ålder (du kan inte själv vara vittne). För självporträtt, är du både fotograf och modell, men du kan inte vara vittne. För bilder med dina barn, är du både fotograf och förälder/vårdnadshavare, men du kan inte vara vittne. Dessa fält måste fyllas i: Fotografens namn, signatur; modellens namn, signatur, full adress (inkl land); vittnets namn, signatur. Dessa fält måste fyllas i för modeller som är under 18 år: fotografens namn, signatur; modellens namn, vårdnadshavares namn, signatur, full adress (inkl land), telefon; vittnets namn, signatur. Dokumentet måste fyllas i med romerska bokstäver och måste vara läsbart. När du laddar upp en skannad eller fotograferad MR kan signaturerna inte vara digital. Modell releaser som skapats av en mobil applikationer kan ha digitala signaturer.