Dreamstime

Kollektioner

Detta område för samman bilder på ett specifikt tema eller enligt särskilda kriterier. De kollektioner som anges här byggdes av webbplatsens medlemmar och innehåller verk från olika fotografer. Skaparen av kollektionen är inte fotografen som tog bilderna (även om de kan med sitt eget arbete också) utan är den person som hanterar kollektionen.

En samling bör inkludera arbete från åtminstone fem fotografer för att synas på hemsidan, om inte så kan den ändå ses av andra användare men endast genom att använda URLadressen. Du kan skapa en ny kollektion genom att ta fram Kollektioner rubriken under ditt administrationsområde, eller direkt från en bildsida


Senaste kollektionerna

Främsta kollektionerna